Odprto pismo JAZMP in NIJZ (predlog za zbiranje podatkov o neželenih stranskih učinkih)

Spoštovani,

zavedamo se pomembnosti zbiranja podatkov o vseh neželenih stranskih učinkih novih zdravil, kamor spadajo tudi cepiva proti bolezni Covid-19. Glede na to, da so dobila pogojno dovoljenje za promet s cepivom, spadajo med zdravila, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti. Zato predlagamo, da se obvestilo, ki ga vsaka oseba prejme pri cepljenju, opremi z dodatnimi podatki, ki bi ljudi informirali o tem, da lahko tudi sami direktno poročajo o neželenih učinkih. O vseh, do sedaj možnih oblikah poročanja, so informacije na domačih straneh NIJZ in JAZMP. Te strani delu cepljenih niso na voljo, niti jih ne uporabljajo.

Iniciativa slovenskih zdravnikov želi intenzivirati poročanje o neželenih učinkih tako, da bi se vsakega posameznika obvestilo o tem, da lahko o neželenih učinkih direktno poroča tudi sam. Na ta način bi razbremenili tudi zdravnike in druge zdravstvene delavce in hkrati doprinesti k razvoju in izboljšavam.

Predlagamo torej, da se na obvestilo, ki ga na cepilnem mestu prejme cepljena oseba, dopiše naslednje:

Vsak posameznik (cepljeni, sorodnik, znanec, medicinsko osebje v DSO, farmacevt v lekarni ipd.) lahko poroča o neželenem učinku cepiva tudi direktno na elektronski naslov (h-farmakovigilance@jazmp.si). Navesti je potrebno štiri podatke:

  • poročevalec (fizična oseba) – kontaktna oseba (predlagamo, da se po želji navede tudi kontaktna telefonska številka)
  • bolnik oz. oseba, ki ima težavo; tu so podatki lahko zakriti (npr. začetnice imena)
  • neželeni učinek (opis)
  • ime zdravila oz. cepiva

Ta način poročanja bi lahko bil uvod v vzpostavitev nujno potrebnega in dostopnega sistema samoporočanja, ki je že leta dolgo uveljavljen v ZDA (VAERS) in VB (Yellow card). Vsak cepljeni bi moral biti v prejetem obvestilu seznanjen tudi s podatkom, da gre za zdravilo, ki je v fazi raziskovanja in za katerega se zahteva dodatno spremljanje varnosti (znak: navzdol obrnjen črn trikotnik).

To bi lahko dodatno vzpodbudilo vsakega posameznika k odgovornemu sodelovanju pri poročanju neželenih učinkov in delovanju v skupno dobro celotne družbe.

Lep pozdrav,
Iniciativa slovenskih zdravnikov

dr. Uroš Dobnikar, dr. med., spec. travmatologije
Biljana Dušić, dr. med.
Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med., PgDip and MSc PallMed
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
Gregor Knafelc, dr. dent. med.
Petra Kosanović, dr. dent. med.
Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. biol.
Tina Lužnik, dr. dent. med.
Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije
mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater
Marko Novak, dr. med., spec. kirurg
Tatjana Pfeifer, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med., spec. splošne in urgentne medicine
Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med.
Petra Planinc, dr. med., spec. radiologije
Petra Prodan Šumnik, dr. dent. med.
mag. Stanko Pušenjak, dr. med., ginekolog in porodničar
Sabina Senčar, dr. med., spec. gin. in por., zdravnik splošne medicine
Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med.
Nada Tržan-Herman, mag. farm.
Gregor Vesel, dr. dent. med.
Irena Zore, mag. biokem. in mol. biol., univ. dipl. biol.
in ostali, ki zaradi zagotavljanja varnosti ostajajo anonimni.

* podpisniki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu

Op.: Iniciativi slovenskih zdravnikov se kot podporni člani pridružujejo tudi številni kolegi, ki delujejo na področju veterinarske medicine.

Originalni zapis se nahaja TUKAJ.

Preberite še ostale objave o Covid-19:

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj