Sporočilo preko 42 000 podpisnikov peticije stop maskam in testiranju otrok v šolah je jasno in enoznačno. Starši ne napadamo šolnikov; zavedamo se svojih starševskih odgovornosti, branik otrok smo in bomo. Zdravje otrok je ena od naših prvih (če ne celo prva) nalog.

Sporočilo naslavljamo na Ministrico za izobraževanje, znanost in šport, gospo Kustec, ter na celotno vladno ministrsko ekipo, svetovalno skupino in NIJZ.

Več kot 42 000 državljank in državljanov RS Vas vse zgoraj navedene javno pozivamo k TAKOJŠNJI zaustavitvi izvajanja odloka z dne 8. 11. 2021. Včeraj smo zasledili sporočilo Združenja ravnateljev, med drugim so navedli, da ministrstvo daje neživljenjske in popolnoma nekonkretne napotke. Starši smo povezani tako v različnih civilnih iniciativah kot tudi v Sindikatu staršev SONCE Slovenije, ki staršem svetuje v pravnih postopkih.

Ravnatelji so včeraj omenjali pritiske staršev, ki so posledica izključno nepremišljenih ukrepov. Naši otroci so naša odgovornost: zavedajte ste, da smo v naših odločitvah neomajni. Več kot 42.000-krat vam sporočamo, da bomo naredili VSE, kar je v naših močeh, da zaščitimo naše otroke.

Šolski prostori dokazano niso generatorji slabšanja epidemioloških razmer. Z uvedbo ukrepa testiranja otrok in obveznega nošenja mask v šolskih prostorih obstaja utemeljeno tveganje za dodatno slabšanje zdravstvene situacije v družbi zato od vseh zgoraj navedenih zahtevamo, da prisluhnete celotni slovenski stroki in tudi nam, staršem.

Vse, kar slišimo s strani Vlade je: “Cepimo se!” Institucije ne dajejo odgovorov, še več celo priznajo, da podatkov, analiz, nimajo, ker jih ne delajo. Direktor NIJZ terja, da jim slepo sledimo, pri čemer je zaupanje že zdavnaj izgubljeno.

Vlada na otrokih in šolnikih lomi kopja in dobesedno izsiljuje: ali boste pristali na neosnovane, neživljenjske in celo zdravju škodljive ukrepe ali bomo primorani v šolanje na daljavo, z enim in edinim ukrepom, ki ga ponavljajo vsi vladni predstavniki: “cepimo se!”

Za naše zahteve imamo povsem konkretne razloge

1. Vzgojno izobraževalne ustanove niso zdravstvene ustanove, učitelji pa ne zdravstveno osebje.

2. Večurno nošenje mask je dokazano škodljivo; poleg tega se danes verjetno že vsi zavedamo, da je pri najmlajših ustrezna uporaba mask v praksi utopija.

3. Pogosto in nestrokovno testiranje v nosno votlino, kjer je sluznica izjemno občutljiva za mikro poškodbe, je odlično gojišče za razrast patogenih organizmov in infekcij, je popolnoma nesprejemljivo.

4. Navodila testov: “Vzorce nosnih brisov pri osebah, mlajših od 12 let (pri nekaterih testih tudi za mlajše od 15 let) ali starejših od 70 let, morajo odvzeti odrasle osebe, ali pa morajo biti odvzete pod njihovim nadzorom.”
Učitelji zato ne morejo biti osebe, ki bodo odgovorne za varno testiranje naših otrok.

5. Otroci uživajo posebno varstvo.
V primeru, da se bo predmetni odlok izvajal, se bo z njim posegalo v mnoge ustavno varovane pravice: pravice otrok, ki po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb (56. člen Ustave RS); pravice in dolžnosti staršev, da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke (54. člen Ustave RS); posebno varovanje družine (53. člen Ustave RS); pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS), pravica do enakopravnosti (14. člen Ustave RS), pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), pravice otrok (56. člen Ustave RS), pravica do svobode izobraževanja (57. člen Ustave RS), pravica do svobode vesti (41. člen Ustave RS), pravica do svobode izražanja (39. člen Ustave RS). Prav tako se s predmetnim odlokom grobo krši Konvencijo o otrokovih pravicah, in sicer 19. člen, ki navaja: Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, et al.

Zakon o pacientovih pravicah v 3. odstavku 8. člena jasno določa, da zdravstvena obravnava otrok poteka ustrezno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju: – brez nepotrebnih medicinskih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok.

Varstvo pravic otrok je jasno vidno tudi v Družinskem zakoniku: 135. člen (načelo prvenstva in enake odgovornosti staršev do otrok) jasno določa: Starši imajo glavno in enako odgovornost za varstvo in vzgojo otroka ter njegov razvoj. Koristi otroka so njihova poglavitna skrb. Država jim nudi pomoč pri izvajanju njihove odgovornosti; 145. člen (Zastopstvo otrok) določa, da otroke zastopajo starši, razen če zakon določa drugače; 146. člen (sklepanje pravnih poslov) veleva, da otroke zastopajo starši, razen če zakon določa drugače. Prav tako 172. člen Družinskega zakonika jasno izkazuje, da lahko le sodišče odloči o zdravniškem pregledu ali zdravljenju otroka brez soglasja staršev ali v nasprotju z njihovo odločitvijo, kadar je to nujno potrebno, ker je ogroženo njegovo življenje ali je huje ogroženo njegovo zdravje.

Za bolj izčrpne informacijo vas vabimo na online novinarsko konferenco, ki bo danes, 11. 11. 2021 ob 15h na tej povezavi.

Za CI Otrok ne damo Esmeralda Vidmar, Bojana Pustinek

PREBERITE TUDI:

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj