Sporočilo za medije: slovenska javnost izreka močno podporo dr. Figlju, danes, 22. 02. 2021, ob 11. uri, so pismo podpore s številnimi podpisi predali tudi predsednici zdravniške zbornice, dr. Bojani Beović.

Javnost v pismu podpore skupaj z velikim številom podpisnikov spletne peticije preko 2200 v manj kot 24 urah zahteva od Vlade Republike Slovenija in vseh pristojnih takojšnjo ukinitev vseh postopkov proti dr. Figlju.

Ugotovitvam Odbora zdravniške zbornice za pravno etična vprašanja ostro nasprotujemo. Prepričani smo, da je dr. Figelj eden redkih zdravnikov, ki v celoti ravna v sozvočju s svojim zdravniškim poslanstvom in s svojimi izjavami v ničemer ne krši nobenega člena Kodeksa zdravniške etike.

Stroka v svetovnem merilu ni enotna, kar je nesporno in vedno aktualno dejstvo. Dvom je zgodovinsko gledano in filozofsko utemeljeno, znanstveno večkrat dokazano začetek raziskovanja, esenca iskanja; od kdaj so ta isti dvom in prevpraševanje ter raziskovanje postali poligon za diskreditacijo?

Ustava je nad vsemi zakoni in vsak človek ima pravico ravnati skladno s svojimi moralnimi načeli in vestjo. Dr. Figelj deluje z jasno integriteto, visoko moralo in očitno je kot tak zelo moteč za izbrane slovenske predstavnike stroke.

Povezava na peticijo

Spoštovani,

v civilni pobudi Prebujenje – Pravica za vse smo se odločili, da odločevalcem jasno pokažemo svojo podporo dr. Figlju in nestrinjanje z delovanjem in postopanjem Zdravniške zbornice. Zato smo pripravili pismo podpore, ki ga bomo jutri, 22. 02. 2021, s številnimi podpisi javnosti, državljank in državljanov Republike Slovenije, ob 11. uri predali predsednici Zdravniške zbornice, dr. Bojani Beović.

Ugotovitvam Odbora zdravniške zbornice za pravno etična vprašanja ostro nasprotujemo. S peticijo od Vlade Republike Slovenije in pristojnih organov zahtevamo takojšnjo ukinitev vseh postopkov sproženih proti dr. Figlju.

Pomembno vprašanje je, komu je dr. Figelj tako močan trn v peti, da je terjal takšen pogrom nad zdravniškim kolegom; od kje in zakaj tako silovit strah, da bi javno izražena mnenja enega zdravnika (in morda nekaj njegovih somišljenikov) tako zelo bistveno in pogubno vplivala na slovensko javnost. Javno izražena mnenja dr. Figlja so v velikemu delu slovenske javnosti potrdila tisto, kar vemo vse od začetka razglašene epidemije. Na naše zaupanje v zdravstvo dr. Figelj nikakor ni vplival. Bilo je močno omajano že veliko prej.

Dr. Figlju zgoraj omenjeni Odbor očita, da naj bi kršil sledeče člene Kodeksa zdravniške etike:

 • Uvodna določila o temelju poslanstva zdravnika – citiramo:
  “svečano obljubljam: svoj poklic bom opravljal vestno in odgovorno. Najvišja zapoved pri mojem ravnanju bo ohranjanje in obnavljanje zdravja ter preprečevanje in lajšanje trpljenja. Varoval bom skrivnosti, ki mi bodo zaupane. Ohranjal bom čast in plemenita izročila zdravniškega poklica in ne bom dopuščal nobenih razlik zaradi spola, rase, genetskih dejavnikov, življenjskega sloga, spolne usmerjenosti, vere, nacionalnosti, politične pripadnosti ali socialnega položaja. Spoštoval bom človeško življenje od spočetja dalje in celo pod grožnjo ne bom svojega zdravniškega znanja uporabil v nasprotju z zakoni človečnosti. Svojim učiteljem, kolegom in sodelavcem bom izkazoval dolžno spoštovanje.”
 • 37. člen – citiramo:
  “Pri spodbujanju javnega zdravja zdravnik sodeluje pri izobraževanju ter s predlogi ukrepov za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti.”
 • 38. člen – citiramo:
  “Zdravnik sodeluje pri pripravi in izvedbi kolektivnih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje preventive, diagnostike in zdravljenja bolnikov.”
 • 43. člen – citiramo:
  “Zdravnik je dolžan v mejah svojih sposobnosti in možnosti, ki so na voljo, z medicinskega vidika sodelovati v primeru večje nesreče, epidemije, naravne katastrofe ali vojne.”
 • 61. člen – citiramo:
  “Zdravnik se zaveda, da vsako neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče dejanje prizadene tudi druge zdravnike in zdravstveno osebje ter zdravstvo v celoti. Za zdravnika nečastna je vsaka zloraba javnih pooblastil in sredstev za osebno okoriščanje.”

Vsem navedbam ostro nasprotujemo, menimo, da so v popolnem nasprotju z zdravo razumsko presojo. Celo več, prepričani smo, da je dr. Figelj eden redkih zdravnikov, ki v celoti ravna v sozvočju s svojim zdravniškim poslanstvom in s svojimi izjavami v ničemer ne krši nobenega člena Kodeksa zdravniške etike.

Naša utemeljitev izhaja iz Kodeksa zdravniške etike (v nadaljevanju KZE), med drugim določa tudi:

 • da pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih ob neozdravljivih boleznih zdravnik upošteva kakovost pacientovega življenja in njegove želje ter ne uvaja ukrepov ali jih opušča, kadar so nekoristni ali pa pacientu v večje breme kot v korist (27. člen)
 • da socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja: da se zdravnik tega zaveda in na to opozarja (36. člen)
 • da je zdravnik od naročnika ali delodajalca strokovno neodvisen pri oceni okoljskega in poklicnega tveganja, poklicne varnosti in zdravja pri delu ter pri preventivnih programih (39. člen)
 • da zdravnik opozarja laično in strokovno javnost na pomanjkljivosti na področju zdravstvenega varstva in na poskuse vplivanja na strokovno neodvisnost zdravnikov (40. člen)
 • da zdravnik odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice (44. člen)

Vse člene KZE, tako tiste, katerih kršitve so mu očitane, kot zgoraj navedene, v polnosti spoštuje in udejanja prav dr. Figelj. Sprašujemo se, ali je KZE dvoumen, dvoličen ali celo v nasprotju s samim seboj, predvsem pa v popolnem nasprotju z Ustavo RS? Ustava RS namreč vsem državljanom dovoljuje imeti in javno izražati svoje mnenje (“Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja”; 39. člen, ter “Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno”; 41. člen, svoboda vesti).

Ustava je nad vsemi zakoni in vsak človek ima pravico ravnati skladno s svojimi moralnimi normami in vestjo, dr. Figelj deluje z jasno integriteto, visoko moralo in očitno je kot tak zelo moteč za stroko.

Noben zakon, predpis, uredba, listina ne more in ne sme biti nad Ustavo. Nihče nima pravice pričakovati (ali celo zahtevati) od nikogar, niti od zdravnika, da ravna v nasprotju s svojo moralno držo oziroma v nasprotju s svojo vestjo. Zahtevati pokorno poslušnost tako imenovani stroki je moralno sporno in zavržno dejanje. Stališča in vrednostne sodbe pristranske. Večinsko mnenje stroke ni znano, kajti večina zdravniške stroke ubogljivo molči ves čas razglašene epidemije. Zakaj so tiho? Ker jim je morda tako zaukazano in se bojijo izgube zaposlitve?

Dvom je zgodovinsko gledano in filozofsko utemeljeno ter znanstveno večkrat dokazano začetek raziskovanja, esenca iskanja; od kdaj so ta isti dvom in prevpraševanje ter raziskovanje postali poligon za diskreditacijo?

Pacienti imamo pravico do obveščenosti in pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju. Kot državljani pa imamo tudi pravico spraševati, dvomiti, raziskovati in razmišljati s svojo glavo. Slepo verjame zgolj tisti, ki ne razmišlja. Že pokojni Einstein je dejal: “Znanost brez religije je hroma in religija brez znanosti slepa”; v današnjem času lahko parafraziramo “znanost brez srca je hroma in srce brez znanosti slepo”.
Ljudje nismo zgolj telo, nismo stroj, imamo srce in dušo in imamo ju z namenom.

Dr. Figelj je zdravnik s srcem, človek visokih moralnih in etičnih načel, ki opozarja na vse vidike nastale situacije.

Prav to z vsem svojim delovanjem in javno izraženimi mnenji dokazuje dr. Figelj, saj dokazuje ne le, da je zdravnik s srcem, temveč tudi in predvsem človek z visokimi moralnimi in etičnimi načeli. Gotovo poznate geslo društva Hospic: “dodajamo življenje dnevom” (in ne dni življenju).

Vsak dan več državljank in državljanov nas je, ki smo prepričani, da so ravno nelogični in nesmiselni ukrepi povzročili mnogo preranih smrti. Starostniki v DSO-jih so umirali brez obiskov, brez dotika, brez objema svojih najbližjih. Ljudje so in bodo umirali zaradi nepravočasnega diagnosticiranja in ustreznega zdravljenja. Je to v skladu z zdravniškim kodeksom?

Bistvo peticije na kratko:

podpisniki peticije izražamo javno zahvalo in podporo dr. Matjažu Figlju za njegovo pokončno, moralno, srčno, človeško držo in stojimo za sleherno njegovo javno izrečeno besedo. Od Vlade Republike Slovenije in odgovornih zahtevamo, da posredujete in ustavite vse postopke, ki jih je Zdravniška zbornica sprožila proti omenjenemu zdravniku.

Mojca Žugman, Ljubljana
Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse

 

Dopolnitev, 22. 2. 2021 ob 16h

Danes, 22. 2. 2021, smo predstavnice združenih civilnih pobud “Prebujenje-Pravica za vse” in “Otrok ne damo” v stavbi Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) vodji oddelka za odnose z javnostmi na ZZS, ga. Andreji Basle, skupaj s pismom podpore predale Peticijo za zaustavitev postopkov, sproženih proti Matjažu Figlju, dr. med., z več kot 3000 podpisi, ki smo jih zbrali v enem dnevu, naslovljeno na predsednico ZZS, go. Bojano Beović. Zagotovila nam je, da bodo dokumenta preučili in podali odgovor avtorici obeh dokumentov, ga. Mojci Žugman.

Za združenje civilnih pobud “Prebujenje-Pravica za vse” in “Otrok ne damo”
Mojca Žugman, Esmeralda Vidmar, Alenka Mišič in Renata Filipič

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj