Slovenija je dežela, ki je dobro pokrita z gozdovi in posledično je bogata tudi z gobami. Slovenci so tudi ljubitelji gob in zato precejšnji gobarji. A mnogi žal ne upoštevajo zlatih pravil gobarjenja, s čimer škodujejo tako gozdovom, naravnem ravnovesju in ostalim gobarjem.

V nadaljevanju si preberite, kaj mora vedeti vsak gobar, preden se odpravi v gozd.

Katera so zlata pravila pobiranja gob?

 1. 28. b člen Zakona o ohranjanju narave pravi, da je količina gob, ki jo gobar lahko nabere, omejena, in sicer na 2 kg po osebi dnevno. Če pobiralec gob preseže mejo 2 kg ali kako drugače krši pravila gobarjenja in ga pri tem dobijo, dobi kazen. Nadzor nad izvajanjem prepovedi in omejevanjem nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja ter pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.
 2. Gobarji morajo gobo pobrati na tak način, da so vidni vsi njeni deli, saj so le na tak način razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče določiti vrsto. V praksi to pomeni, da gob ne režemo ob dnišču beta pri tleh, saj izgubimo informacijo o tem, kar je pod dniščem beta.
 3. Gobe se lahko pobira šele ko imajo razvite trosovnice, saj v nasprotnem primeru prekinemo razvojni krog razmnoževanja. To pomeni, da premajhnih gob ne smemo pobirati, čeprav so sicer priljubljene za vlaganje.
 4. Gobe je treba očistiti že na rastišču.
 5. Pobrane gobe je dovoljeno prenašati le v trdni embalaži, ki omogoča širjenje spor, in nikoli v plastičnih vrečkah.

Denarne kazni

Inšpektorji lahko izdajo denarno kazen za posameznika – za posamezni prekršek ta znaša 208,65 EUR in sicer če:

 • nabere dnevno več kot 2 kg gob na osebo;
 • nabira gobe, ki nimajo razvitih morfoloških znakov, po katerih jih je mogoče zanesljivo določiti;
 • uporablja pripomočke, s katerimi poškoduje rastišče ali podgobje;
 • gob grobo ne očisti že na rastišču;
 • gob ne prenaša v trdni in zračni embalaži.

Z globo 400,00 EUR pa se kaznuje posameznik, če:

 • zavestno uničuje zavarovane vrste gliv ali poseduje, prevaža, prenaša, prodaja, zamenjava ter ponuja za prodajo ali zamenjavo zavarovane vrste gliv, odvzete iz narave;
 • ogrozi obstoj zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti;
 • odvzame iz narave, uniči ali poškoduje podgobje ali gobe zavarovanih vrst gliv.

RECEPTI Z GOBAMI:

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj