Spoštovana odgovorna urednica informativnih programov, gospa Janežič Ambrožič,
spoštovani odgovorni urednik Radia Prvi, Danijel Poslek,
spoštovana varuhinja gledalčevih pravic, gospa Todorovski,
spoštovana direktorica TV SLO, gospa Gorščak,
spoštovani direktor Radia Slovenije, gospod Štular,

spodaj podpisane civilne iniciative predstavljamo preko 150.000 državljank in državljanov Republike Slovenije, ozaveščamo javnost, tudi RTV-zavezance, vas pozivamo, da v imenu pravice javnosti do obveščenosti in v imenu javnega interese, nenazadnje pa tudi v imenu ohranitve vaše lastne kredibilnosti kot medijskega servisa, zavezanega javnosti, nemudoma odprete javni medijski prostor za strokovno debato o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo zdravstveno krizo covid-19 in ukrepih, povezanih z njo (ti krojijo naša življenja že več kot leto dni, brez resnih strokovnih študij o učinkovitosti takšnih ukrepov).

Že odkar so se javno oglasili domači in svetovno priznani znanstveniki, smo vam zaskrbljeni državljani v posameznih pismih pošiljali prošnje, da vendarle odprete javni prostor za debato o pomembnih vprašanjih (npr. nezanesljivih PCR testih, upravičenosti t.i. lockdownov in policijske ure, o neustavnosti ukrepov, o načinih zdravljenja bolezni z različnimi terapevtiki, o zgrešeni in nevarni cepilni strategiji…), vi pa ste ostajali gluhi za naše pozive, ignorirali neodvisne strokovnjake ter vztrajno ponavljali, da so ta njihova strokovna mnenja zgolj osamljen primer ter da morate kot javni medij slediti objektivnim stališčem in javnozdravstvenim smernicam.

S tem ste se odpovedali kritičnemu pretresanju ukrepov in vlogi novinarstva kot psa čuvaja ali četrte veje oblasti.

Pri tem niste upoštevali mnenja kritičnih in neodvisnih strokovnjakov, ki so opozarjali na nepravilnosti v zvezi s krizo covid-19, čeprav so se med njimi znašla imena vrhunskih raziskovalcev kot so:

 • Dr. Jerneja Tomšič, molekularna biologinja, ki deluje v ZDA,  in opozarja na pomanjkljivosti določanja okuženih na podlagi PCR testov (tukaj je bila gostja katoliške televizije Exodus)
 • Dr. John P. A. Ioannidis, z Univerze Stanford, soavtor raziskave, ki ugotavlja, da lockdowni niso učinkoviti
 • Dr. Tomaž Zwitter, ki je opozoril na zdravilo Ivermectin kot terapevtik za zdravljenje Covida-19.
 • Dr. Didier Raoult, direktor Sredozemskega inštituta za infekcije v Marseillu, kjer so uspešno zdravili koronavirusno bolezen s terepevtiki.
 • Dr. Wolgang Wodarg, epidemiolog in strokovnjak za javno zdravje, kritičen do masovnega cepljenja z nepreverjenimi cepivi.
 • Dr. Clare Craig, patologinjo, ki je delala za National Health Service in med drugim opozarja na nepravilnosti pri beleženju covid smrti.
 • Dr. Sucharit Bahkti, mikrobiolog, ki pravi, da cepljenje sploh ni smiselno, ker ima bolezen tako nizko umrljivost in da je cepivo potencialno lahko ogrožajoče, saj produkcija spike proteinov lahko sproži avtoimunske bolezni, ki jih ni mogoče ustaviti.
 • Dr. Christian Perron, specialist za infekcijske bolezni, ki opozarja, da lahko cepljenje sproži nekontrolirane reakcije.
 • In na tisoče epidemiologov in državljanov, ki so podpisali Great Barrington Declaration.

Še več, v vaših programih ste kritične zdravnike postavljali v neenakopraven položaj z ostalimi studijskimi gosti (npr. izjavo dr. Figlja ste predvajali kot odlomek, nato pa so lahko gostje v studiu posredno grozili zdravniku z odvzemom licence, ne da bi lahko dr. Figelj odgovoril na njihove obtožbe); nedopustno ste cenzurirali že objavljene oddaje in jih umikali s spleta (radijski Intervju z mag. Karin Rižner) pod pretvezo, da mikrobiologinja, ni imela dovolj strokovnih kompetenc o tej temi, medtem ko vas v drugem primeru sploh ni motilo, da npr. o cepivih govori fizik (Sobotni Dnevnikov izbor); v oddaji Intervju z dr. Bojanom Zalarjem pa je voditeljica povedala, da se mediji ukvarjajo s tem, kako prepričat ljudi, da bi se v večjem številu cepili s temi eksperimentalnimi cepivi, ki nimajo dovoljenja za promet, pozabila pa je povedati, da je naloga medija obveščati javnost o objektivnih in relevantnih podatkih v zvezi s cepivi, ne pa da mediji postajajo propagandistično orodje vladne politike.

Na 29.31: Ampak poglejte mediji se zdaj (v tujini še bolj) ukvarjajo s tem, kako te ljudi, ki dvomijo, prepričati, ko pravite “težko jih je prepričat” in rabijo konkretne dokaze in dejstvo je, da to niso ljudje, ki so pripadniki teorije zarot in enostavno dvomijo v učinkovitost in tako naprej. Mislite, da se bo treba tudi v Sloveniji tako spopasti in narediti tako strategijo, kajti tuji strokovnjaki že danes razlagajo, da bo cepljenje ali necepljenje glavni dejavnik tveganja pri smrti zaradi covida v prihodnjem letu?

Zavedamo se, kaj vam narekuje zakonodaja in skladno z njo bomo postopali tudi v postopkih povezanih s tujimi pravnimi strokovnjaki.

Spoštovani,

od vseh vas, vodstva javnega servisa RTV zadnjič, jasno in glasno zahtevamo, da odprete medijski prostor za objektivno javno razpravo, kar pomeni, da v najbolj gledane informativne oddaje povabite koga od zgoraj navedenih strokovnjakov oz. znanstvenikov.

Že zgolj in samo zato, ker vam to narekuje zakonodaja.

Javni zavod RTV naj bi skladno z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija zagotavljal objektivno, nepristransko poročanje itd. Skladno s 4. in 5. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Navajamo:

4. člen

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:

 • zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;
 • zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;
 • zagotavlja produkcijo igranega programa;
 • zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;
 • zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;
 • zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;
 • zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;
 • zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom in vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;
 • skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj čezmejnih radijskih in televizijskih projektov;
 • izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;
 • posebno pozornost posveča invalidom in z njimi povezanim vsebinam;
 • predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;
 • predstavlja in promovira znanost;
 • posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi;
 • posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti;
 • posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;
 • širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;
 • širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;
 • spodbuja šport;
 • informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;
 • informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe države, vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča njihov dostop v programe;
 • spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;
 • obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;
 • podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;
 • podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih;
 • zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;
 • zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega člena mora RTV Slovenija zagotoviti večinski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.

5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

 • spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
 • spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;
 • spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;
 • spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;
 • zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;
 • spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;
 • uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;
 • varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

V kolikor potrebujete pomoč pri pridobitvi kontaktnih oseb zgoraj navedenih strokovnjakov vam bomo z veseljem priskočili na pomoč.

Vaš odgovor glede strategije in objektivnosti poročanja o izjemno pomembnih vsebinah pričakujemo v 8 dneh. V teh časih je vsak dan pomemben. Upamo, da se boste odločili v prid vsega, kar vam nalaga zakonodaja in od vas pričakujemo ljudje, ki RTV tudi plačujemo. Objektivnost je najmanj, kar nam dolgujete.

S spoštovanjem,

Odvetniki za človekove pravice
za Civilno iniciativo Otrok ne damo Bojana Pustinek
za Civilno iniciativo VIZ proti prisili Polona Krobat
za Civilno iniciativo Starši proti maskam v OŠ in SŠ Mateja Kržin
za Civilno iniciativo Maske dol Anica Bidar
za Združenje za naravni razvoj otrok Esmeralda Vidmar
za Odbor za človekove svoboščine Krištofer Bogdan Meško

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj