… Slovenije, ki sta ga v okviru  programa Varnejši Internet Plus sofinancirala Evropska komisija in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na ZPS so v okviru projekta organizirali klepetalnico in telefon, otroci in mladostniki med 10. in 18. letom, ki so se pri uporabi interneta srečali z neprimernimi, neustreznimi in nevarnimi vsebinami, pa so lahko vprašanja posredovali tudi preko elektronske pošte.

nasvetzanet

V  treh letih je nasvet poiskalo več kot 500 posameznikov, otrok, mladostnikov in odraslih. Nasvet za net namreč ni bil le telefon / klepetalnica za otroke, saj so od vsega začetka svetovali tudi odraslim, največkrat staršem. Vprašanja odraslih predstavljajo približno 1/3 vseh kontaktov.

Cilj projekta je bil ozavestiti otroke in mladostnike o prednostih interneta, vendar jih hkrati opozoriti na nevarnosti na internetu in kaj storiti, da se jim izognemo. Vodilo pri svetovanja je bilo: “Pomagamo ti, da si pomagaš sam!” Svetovalci so tako vsem, ki so se obrnili po nasvet na nasvetzanet ponudili vse potrebne informacije o varni rabi interneta, jim posredovali kontakte drugih organizacij (npr. spletne prijavne točke, svetovalnih centrov.…), hkrati pa nudili tudi ustrezno čustveno podporo, če je bilo to potrebno.


Komu je bil namenjen?

Projekt Nasvetzanet je bil namenjen otrokom (in staršem), ki so iskali pomoč ali informacije. Šolani svetovalci so vsem, ki so se lahko povsem anonimno obrnili po pomoč preko epošte, telefona ali spletne klepetalnice, pojasnili, kako se zavarovati pred spletnim nadlegovanjem (groomingom) ali spletnim nasiljem (cyberbullying), kaj narediti, če naletijo na spletne vsebine, ki so jih vznemirile ali kako ravnati v primeru neprijetne izkušnje pri uporabi interneta.


Najpogostejši problemi

  • Svetovalci v okviru Projekta Nasvetzanet so se najpogosteje srečavali z naslednjimi problemi: Odvisnost od spleta, spletnih iger
  • Visoki stroški računa za (pametne) telefone
  • Objava neželjenih fotografij / videa (spletna družabna omrežja)
  • Žaljivi komentarji (spletna družabna omrežja, klepetalnice)
  • Kraja gesla za spletna družabna omrežja / e-pošto / klepetalnice

Ključne teme, ki so jih izpostavili otroci, mladostniki in starši, kažejo na to, kako pomembno je osveščanje in sodelovanje z mladimi, kako pomembno je, da jim prisluhnemo in se z njimi pogovorimo. “Pomembno je, da odrasli-starši in otroci poznajo pravice, ki jih zagotavlja zakonodaja, npr. pravico do zasebnosti, in da znajo ukrepati, ko pride do zlorabe le teh,” je izpostavila Urša Šmid Božičevič,  koordinatorica projekta Nasvetzanet pri ZPS.


Začeli iz nič

Od začetka projekta pa do njegovega zaključka je bilo narejeno veliko pomembnih korakov. “S projektom Nasvet za net smo na ZPS pričeli v začetku septembra 2008, ko je bilo potrebno praktično iz nič vzpostaviti telefonsko linijo za otroke, saj je bilo potrebno predhodno izšolati svetovalce, oblikovati pravila delovanja telefona / spletne klepetalnice / e-pošte, vzpostaviti zanesljiv tim sodelavcev projekta, vzpostaviti in redno vzdrževali spletno stran in seveda – najpomembnejše zagotoviti zanesljivo in strokovno svetovanje po telefonu ter spletu,” je poudarila Urša Šmid Božičevič, koordinatorica projekta Nasvetzanet pri ZPS in dodala: “Res je, da je splošen telefon za pomoč otrokom deloval že vrsto let, a takšnega, specializiranega za ‘spletne težave’ v Sloveniji ni bilo.”

Telefon Nasvet za net je v času delovanja postal tudi vedno bolj prepoznaven v slovenskem prostoru. Po številu kontaktov na število prebivalcev, ki so jih vsak mesec realizirali, se lahko primerjamo z ‘velikimi’ državami iz EU, kot sta npr. Francija in Poljska.


Nasvet ZPS

ZPS dodelujočim na projektu Safe-si svetuje, da čim prej vzpostavijo spletno klepetalnico, ker bodo le tako lahko otrokom v pomoč. Internet je njihov medij!

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj