Ko se posameznik odloča za izobraževanje, na izbor poklica vpliva veliko različnih dejavnikov. V spreminjajoči se naravi dela in gospodarskih razmerah vodilo “Izberi si posel, v katerem uživaš” ne sme biti več edino vodilo, ki vpliva na poklicno izbiro. Res je, da se delo člo­veku manj odtujuje, če ga opravlja z veseljem in zanimanjem, vendar pri tem ne smemo pozabiti upoštevati razmere na svetovnem oz. slovenskem trgu dela, s spreminjajočim se razmerjem med ponudbo in povpraševanjem. Kako perspektivno pa je imeti poklic, ki ga imaš rad, a ga ne moreš opravljati, ker po njem ni povpraševanja oz. potrebe? Rešitev se skriva v ustreznem razmerju med poklicno željo in uporabnostjo poklica. “Dobro informiranje in poznavanje razmer na slovenskem in evropskem trgu dela je pomemben prvi korak k perspektivni poklicni izbiri”, se strinja Radovan Kragelj, direktor podjetja za upravljanje kadrovskih potencialov.

Prvi korak do perspektivnega poklica je dobra informiranost

Svetovne, politične in nasploh družbene spremembe prinašajo spremenjeno naravo dela, prostega časa, življenja in učenja. Posledično današnji trgi zahtevajo vedno bolj spreminjajoče se profile poklicev, spretnosti, kvalifikacije in izkušnje. Vrzeli v teh spretnostih in neprimerne spretnosti so eden od pomembnih razlogov, zakaj so stopnje brezposelnosti trdovratno enake na določenih območjih in industrijskih vejah ter izrazite med določenimi poklici. Prav iz naštetih razlogov bi morala odločitev o smeri študija – poleg osebnih želja posameznika – temeljiti na oceni zaposlitvenih možnosti, ki jih bo imel, ko pridobi naziv diplomanta.

Pet najbolj perspektivnih poklicev prihodnosti v ZDA, ki bodo aktualni tudi v Sloveniji

ARHITEKT VIRTUALNE RESNIČNOSTI – S pomočjo najsodobnejše tehnologije zahtev kupcev se že pojavljajo podjetja in za to posebej usposobljeni arhitekti, ki s tridimenzionalnimi očali naročnikom prikazujejo obliko in videz, preden so projekti dokončani. Tako je omogočeno popravilo zelo specifičnih in subjektivno pogojenih podrobnosti.

Zaželena stopnja izobrazbe:
fakultetna ali visokošolska izobrazba
Pridobitev izobrazbe: domače in tuje fakultete za arhitekturo, oblikovanje ipd.
Možne zaposlitve: samostojni podjetnik, podjetnik, v uradih, birojih, agencijah …

COPYWRITER” – Tako imenovani “copywriter” ustvarja televizijske in radijske scenarije za oglase, piše različne tekste in slogane, adaptira tuje oglase za domače tržišče ter izbira kompozicijo tiskanih oglasov. Delo pogosto poteka v kreativni ekipi. Priložnosti se kažejo predvsem v prenosu domačega znanja in izkušenj na trge nekdanje države, ki so na tem področju precej manj razviti.

Zaželena stopnja izobrazbe: visokošolska ali fakultetna izobrazba
Pridobitev izobrazbe: domače in tuje fakultete družboslovnih smeri
Možne zaposlitve: specializirane agencije, lastna podjetja, TV, radio

DAVČNI SVETOVALEC – Davčna zakonodaja se nenehno spreminja. Tako je in bo v bodoče tudi pri nas. Davčni svetovalec podjetjem in posameznikom svetuje s področja predpisov in zakonodaje. Skupaj s strankami proučuje njihovo finančno stanje ter išče optimalne zakonsko dovoljene rešitve, s katerimi lahko zniža obdavčitve. Za podjetja lahko pripravlja vso potrebno dokumentacijo za davčno upravo, delo pa se lahko dopolni tudi z drugimi področji (npr. finančna analiza, finance, upravljanje premoženja ipd.).

Zaželena stopnja izobrazbe: fakultetna izobrazba
Pridobitev izobrazbe: domače in tuje ekonomske in pravne fakultete
Možne zaposlitve: podjetja, samostojno podjetje, uradi, agencije, državna uprava

LEPOTNI KIRURG – Ker lepotni kirurgi ne sodijo več samo v domeno medijskih zvezd, temveč se je dejavnost že močno razširila tudi med druge sloje prebivalstva, lahko nedvomno trdimo, da gre za poklic prihodnosti. Poklic se je razvil v ZDA, kjer je bil v osnovi namenjen preživelim, a pohabljenim vojakom druge svetovne vojne. Do uporabe silikona, podaljševanja in krajšanja organov ter drugih lepotnih popravkov smo prišli šele s pop kulturo. Zakon ponudbe in povpraševanja je iz prvotno nedosegljivih zneskov že prešel do normalnih vsot, ki si jih lahko privoščijo navadni smrtniki tudi pri nas.

Zaželena stopnja izobrazbe:
fakultetna izobrazba medicinske smeri
Pridobitev izobrazbe: domače in tuje fakultete (specializacija)
Možne zaposlitve: podjetja, zdravstveni zavodi

ORGANIZATOR DOGODKOV
– Organizator dogodkov skrbi za idejno zasnovo, organizacijo in celotno izvedbo poslovnega ali drugega dogodka, pri čemer je pogosto poudarek na promociji podjetja, posameznika ali blagovne znamke ter pridobivanju publicitete. Pomembne so tudi najmanjše podrobnosti, ki se odražajo tako v dovršeni tehniki kot v scenariju, scenografiji in drugih organizacijskih dejavnostih, kot so vabila, animacija, sestavljanje seznama povabljenih, določanje ciljne skupine, odnosi z mediji itd.

Zaželena stopnja izobrazbe: višja ali visokošolska izobrazba družboslovne smeri
Pridobitev izobrazbe: domače in tuje družboslovne ustanove
Možne zaposlitve: lastno podjetje, marketinške agencije, oglaševalske in druge agencije

Poklici prihodnosti bodo temeljili na vseživljenjskem učenju

Razvoj družbe je odvisen od razvoja posameznikov, ki jo sestavljajo, zato si moramo prizadevati za izboljšanje kakovosti znanja, veščin in spretnosti oziroma kompetenc, ki usposabljajo posameznika za aktivno vključevanje v delo in življenje. Sistem izobraževanja na vseh ravneh je treba prilagoditi novim zahtevam razvoja in vanj vgraditi nove spodbude za poklicno orientiranost v poklice prihodnosti, izboljšanje kakovosti znanja, za spodbujanje mobilnosti, za odpiranje različnih možnosti in poti za pridobivanje znanja, za sistematično vgrajevanje elementov in instrumentov vseživljenjskega učenja v sistem vzgoje in izobraževanja, za učinkovitejše povezovanje raziskovalne ter pedagoške zmogljivosti inštitutov in univerz ter za odstranjevanje ovir za prehajanje kadrov med univerzami in inštituti.

Deficitarni poklici so predvsem poklici svetovalne narave, podjetja pa vse bolj potrebujejo tudi dobre tržnike, ki bodo znali upravljati s ključnimi kupci, in menedžerje, ki jih bodo znali organizirati in motivirati.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj