Članek je bil namreč objavljen že 21. septembra 2022.

Znanstveni članek ‘COVID-19 vaccines – An Australian Review’ je bil objavljen v recenzirani znanstveni literaturi že 21. septembra 2022.

Tukaj sta dva stavka iz dokumenta, ki bi ju morali prebrati vsi:

 • Svetovna Bayesova analiza vzročnega vpliva kaže, da genska terapija COVID-19 (cepivo mRNA) povzroča več primerov COVID-19 na milijon primerov in več smrti, ki niso povezane s COVID-19, na milijon primerov, kot jih je povezanih z boleznijo COVID-19.
 • Številne študije so pokazale, da cepiva mRNA ne le, da niso niti varna niti učinkovita, ampak so naravnost nevarna.

Ključna spoznanja iz dokumenta

Če nimate časa, da bi prebrali celoten članek, je tu nekaj najpomembnejših poudarkov.

 1. Cepiva COVID-19 povzročajo več stranskih učinkov kot katero koli drugo cepivo.
 2. Ne le beljakovina bodice, tudi mRNA in nanodelci povzročajo neželene stranske učinke.
 3. Še nikoli v zgodovini cepljenja nismo zasledili 1011 študij primerov, ki bi prikazovale stranske učinke cepiva (povezava).
 4. Spet si ni mogoče predstavljati, zakaj je bilo nemogoče v nekaj mesecih pregledati podatke iz študij, ko pa je CDC potreboval manj kot 4 tedne, da je izdal dovoljenje za uporabo ‘cepiv’ v nujnih primerih – razen če želite sprejeti idejo, da podatki iz študij dejansko niso bili nikoli prebrani in pregledani, kar je zastrašujoča perspektiva.
 5. Uradno javno sporočilo je, da so cepiva mRNA varna. Vendar pa Therapeutic Goods Administration (TGA), regulativna agencija za zdravila in terapije avstralske vlade, na svoji spletni strani jasno navaja, da obsežne raziskave še vedno potekajo in da nobeno podjetje še ni prejelo celotnega svežnja podatkov.
 6. ‘Cepiva’ mRNA naj bi ostala na mestu vbrizganja in naj bi jih prevzel limfni sistem. Ta predpostavka se je izkazala za napačno. Med obdukcijo cepljene osebe, ki je umrla po cepljenju z mRNA, je bilo ugotovljeno, da se cepivo hitro razprši z mesta vbrizgavanja in ga je mogoče najti v skoraj vseh delih telesa. Raziskave so pokazale, da lahko takšni nanodelci preidejo krvno-možgansko pregrado in krvno-placentarno pregrado.
 7. Čeprav niso mogli dokazati vzročne povezave s cepivi, ker niso opravljali obdukcij, še vedno menijo, da je povezava s cepljenjem mogoča in da so nadaljnje analize smiselne.
 8. Če povzamemo, ni znano, kam točno potuje cepivo, ko je vbrizgano, in koliko beljakovine spike se proizvede v katerih (in koliko) celicah.
 9. Podenota S1 beljakovine konični protein SARS-CoV-2 je ob injiciranju transgenim mišim, ki prekomerno izražajo človeški ACE-2, povzročila odziv, podoben odzivu COVID-19. Nadalje je bilo dokazano, da lahko podenota S1 beljakovine spike, dodana rdečim krvničkam in vitro, povzroči strjevanje krvi.
 10. Avtorji so ugotovili dosledne spremembe izražanja genov po cepljenju v številnih različnih vrstah imunskih celic.
 11. Seneff in drugi (2022) opisujejo še en mehanizem, s katerim bi lahko cepiva mRNA ovirala popravljanje DNK.
 12. Dejstvo, da zdravstveni organi po vsem svetu popolnoma ignorirajo naravno imunost, je naravnost neverjetno. Na primeru SARSCoV-1 vemo, da je naravna imunost trajna in se ohrani vsaj 12-17 let. Imunologi menijo, da imunost proti SARS-Cov-2 ni nič drugačna.
 13. Imunost, ki jo povzroči okužba s COVID, je močna in dolgotrajna.
 14. Vse kaže, da cepiva mRNA zavirajo interferonske odzive. Cardozo in Veazev sta v pregledu literature ugotovila, da bi cepiva proti COVID-19 lahko potencialno poslabšala bolezen COVID-19.
 15. Naravna imunost v Avstraliji še vedno ni sprejeta kot dokaz imunosti.
 16. Študija na Univerzi v Kaliforniji je spremljala okužbe med zaposlenimi, potem ko je bilo 76 % zaposlenih do marca 2021 v celoti cepljenih s cepivi mRNA, do julija 2021 pa 86,7 %. Julija 2021 je imelo 75,2 % v celoti cepljenih zaposlenih simptomatski COVID.
 17. Acharya in drugi (2021) ter Riemersma in drugi (2021) so pokazali, da imajo cepljeni zelo visoke virusne obremenitve, podobno kot necepljeni, in so zato enako kužni.
 18. Brown et al. (2021) in Servelitta et al. (2021) sta predlagala, da so cepljene osebe s simptomatsko okužbo z različicami, kot je Delta, enako nalezljive kot simptomatski necepljeni primeri in bodo prispevale k širjenju COVID tudi v zelo cepljenih skupnostih.
 19. V državah z višjimi stopnjami cepljenja je tudi več primerov COVIDa. Pokazalo se je, da je mediana novih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev večinoma podobna odstotku popolnoma cepljene populacije.
 20. Več nedavnih študij je pokazalo, da je pri cepljenih večja verjetnost okužbe z virusom Omicron kot pri necepljenih. Študija Kirscha (2021) z Danske kaže, da je pri ljudeh, ki so prejeli cepiva mRNA, do osemkrat večja verjetnost, da zbolijo za virusom Omicron, kot pri tistih, ki ga niso prejeli. Ta in poznejša študija, ki jo je izvedel Kirsch (2022a), ugotavljata, da večkrat, kot se človek cepi, bolj je dovzeten za okužbo s COVID-19.
 21. To je treba obravnavati v kontekstu z majhnim tveganjem smrti zaradi COVID-19: Verjetnost, da nekdo, ki je mlajši od 18 let, umre zaradi COVID, je skoraj 0 %. Tisti, ki umrejo, imajo običajno hude osnovne zdravstvene težave. Ocenjuje se, da je pri otrocih tveganje za smrt zaradi gripe sedemkrat večje kot zaradi COVID-19.

Dokument ima sicer 18 strani in to so le odlomki s prvih 3 strani. Razumete razsežnost nevarnosti teh ‘cepiv’?

Odlomki iz zaključka

“Še nikoli v zgodovini cepljenja ni 57 vodilnih znanstvenikov in političnih strokovnjakov izdalo poročila, ki bi postavljalo pod vprašaj varnost in učinkovitost cepiva. Ne samo, da so dvomili o varnosti sedanjih Covid-19 ‘cepiv’, ampak so pozivali k takojšnji ukinitvi vseh cepljenj. Številni zdravniki in znanstveniki po vsem svetu so izrazili podobne pomisleke in opozorili na posledice zaradi dolgoročnih stranskih učinkov. Vendar se o študijah, ki niso v skladu z umetno zgodbo o varnosti in učinkovitosti cepljenja s ‘cepivom’ Covid-19, ne razpravlja ali celo ne omenja.”

“Medicinski strokovnjaki, ki so podvomili o varnosti teh ‘cepiv’, so bili napadeni in demonizirani, označeni za teoretike zarote in jim je bilo zagroženo, da jim bo odvzeta licenca, če bodo nasprotovali zgodbi. Alternativno zdravljenje je bilo prepovedano; ljudje, ki nikoli niso opravljali medicinske prakse, pa so izkušenim zdravnikom svetovali, kako naj opravljajo svoje delo. AHPRA počne enako tukaj v Avstraliji v škodo znanosti in ob njenem nepoznavanju.”

Zadnji odstavek povzema zadevo

»Kot znanstveniki postavljamo hipoteze in jih preverjamo s poskusi. Če se hipoteza glede na sedanje znanje izkaže za resnično, se lahko sčasoma še vedno spremeni, ko se pojavijo novi dokazi. Zato sta deljenje in nabiranje znanja najpomembnejša dela znanosti. Postavlja se vprašanje, kdaj in zakaj se je ta proces znanosti spremenil. Razprava o novih spoznanjih, ki izpodbijajo varnost cepiv COVID-19, ni dovoljena. Kdo je birokratom dal sredstva, da uničijo temelje znanosti in znanstvenikom naročijo, naj ne razpravljajo o znanosti?«

Ali so ugotovitve tega dokumenta pravilne?

Ta dokument je zelo pomemben, saj so bili avtorji zelo temeljiti in natančni.

Dokument je bil javno dostopen od 21. septembra 2022 dalje, kar je več kot dovolj časa, da bi ga znanstveniki lahko izpodbijali. Kolikor je znano, niso bile izpostavljene nobene napake, ki bi spremenile trditve ali sklepe v dokumentu.

Kako se rešuje spore v znanstvenih člankih?

Seveda je bilo objavljenih veliko člankov, v katerih je navedeno, da cepiva COVID rešujejo življenja, a ti so bili popolnoma napačni.

Članek Barda, objavljen v NEJM, je bil uporabljen na sestanku ACIP, na katerem so prikazali sliko 3. Težko je verjeti, da je ta članek kdorkoli vzel resno. Kajti bodimo jasni: ni možnega mehanizma delovanja, ki bi lahko zmanjšal tveganje za pljučno embolijo.

V analizi dejavnika X je bila stopnja poročanja o pljučni emboliji 954-krat višja od izhodiščne. To se nikakor ne more zgoditi, če cepiva zmanjšajo stopnjo pljučne embolije.

CDC sam ve, da je “pljučna embolija” sprožila “varnostni signal” v VAERS, vendar tega niso nikoli raziskali, čeprav so stopnje pljučne embolije pri cepivih COVID v primerjavi s katerim koli drugim cepivom izstopajoče.


Pljučna embolija je bila le eden od več kot 700 varnostnih signalov v sistemu VAERS, o katerih je CDC poročal v zahtevi FOIA. Nikoli se niso potrudili,
da bi javnost opozorili na katerega koli od teh varnostnih signalov (vključno s “smrtjo”), ker “niso želeli povzročiti dvomov glede cepiva”.

Na splošno veljajo pregledni članki za najbolj dokončne dokumente. Kadar se članki ne skladajo, lahko pogosto poiščemo smernice v preglednih člankih, saj so namenjeni razreševanju nasprotujočih si dokazov.

Ta članek je bil pregledni članek!

Zato se moramo vprašati: ali obstaja bolj izčrpen članek, ki je pregledal isto literaturo in prišel do nasprotnega zaključka?

Po tem dokumentu (decembra 2022) je izšel pregled Cochrane z naslovom Efficacy and safety of COVID-19 vaccines (Učinkovitost in varnost cepiv COVID-19). Vendar je bil to zgolj pregled randomiziranih preskušanj in za razliko od pričujočega dokumenta ni pregledal nobenih podatkov o neželenih dogodkih zunaj glavnih preskušanj; prav tako ni dvomil o kakovosti preskušanj.

Če se omejite samo na podatke iz poskusov in zanemarite vse dokaze o prirejanju, so cepiva videti dobro. Popolnoma osupljivo je, kako je pregled Cochrane popolnoma spregledal vse nepravilnosti pri poskusih, kajne?

Oglejte si ta dva članka: Neželeni dogodki v Pfizerjevem preskušanju so bili morda podcenjeni za 8x ali več in Pfizerjeve obtožbe o goljufiji v 3. fazi kliničnega preskušanja, ki bi jih morala FDA nemudoma preiskati. V poglavjih o omejitvah niso niti omenili, da so v bistvu domnevali, da so farmacevtska podjetja poštena in da so se odločili prezreti vse očitne podatke, da so bila preskušanja zaigrana. Dokazi o tem so že dolgo časa na očeh javnosti.
Cochrane jih je mirno prezrl.

Vendar je bilo v pregledu Cochrane zapisano, da “ni zadostnih dokazov glede smrti med cepivi in placebom (predvsem zato, ker je bilo število smrtnih primerov majhno)”.

Skratka, tudi po mnenju najbolj podpornega dokumenta ni dokazov, da bi cepiva kakor koli zmanjšala umrljivost.

Poleg tega je bilo v Pfizerjevi študiji več smrti v skupini s cepivi kot v skupini s placebom. V skupini s cepivom je bilo štirikrat več smrti zaradi srčnih zastojev. Kako lahko z gotovostjo trdimo, da nobena od teh smrti ni bila posledica cepiva? Ali je kateri koli zdravstveni uradnik kjer koli na svetu od podjetja Pfizer zahteval, naj nam pokaže histopatologijo, ki je bila opravljena na ljudeh, ki so umrli v njihovem poskusu, in ki dokazuje, da cepivo ni ubilo nikogar v skupini, ki je bila zdravljena? Seveda ne. Ko so od podjetja Pfizer zahtevali te podatke, so jih ignorirali.

Ker ni novejšega, izčrpnega preglednega članka, je treba po načelu previdnosti v medicini ta članek sprejeti, dokler se ne pokaže, da je napačen. Tako naj bi znanost delovala.

Vsi zdravstveni organi na svetu bi morali javnost NEMUDOMA obvestiti o tej študiji

Ta članek je zunaj skoraj pol leta, pa ga ni nihče niti omenil!

Če ne morejo navesti novejšega, obsežnejšega preglednega dokumenta, ki bi prišel do nasprotnega zaključka, bi moral vsak zdravstveni organ (vključno z NIJZ) vse seznaniti s tem dokumentom.

Seveda bodo to tudi storili – tako, kot so javnost obvestili o prednostih vzdrževanja normalne ravni vitamina D. Če imate nezadostno raven vitamina D, lahko z odpravo pomanjkanja bistveno zmanjšate tveganje, da zbolite za COVID ali imate težji potek.

Javni zdravstveni organi so se odlično potrudili, da so o tem obvestili javnost, kajne? Nismo zasledil niti enega javnega obvestila. Pa vi?

Dr. Mercola že leta govori o pomenu vitaminu D za COVID – in kaj je posledica? Uvrščen je na prvo mesto med širitelji dezinformacij na seznamu, ki ga je pripravila Bela hiša!

Neka vrhunska znanstvenica pri ameriškem CDC (ki je tudi doktorica medicine), je želela, da CDC preuči vitamin D. Poslala jim je več kot 750 elektronskih sporočil na to temo, a nadrejeni so jo vsakič ignorirali. Po desetih letih dela v agenciji ima dovolj; prihodnji mesec bo odhaja s CDC.

Glavni mediji niso dolžni poročati o tem

V nasprotju z javnimi zdravstvenimi uslužbenci osrednji mediji nimajo uradne dolžnosti poročati o tem. Pravzaprav bodo osrednji mediji poskrbeli, da za ta neverjetni znanstveni članek ne bo izvedel NIHČE.

Mediji bodo še naprej širili lažne vladne zgodbe, ne glede na to, koliko ljudi je bilo ubitih; in ne glede na to, kaj pravi strokovno pregledana znanost. Nihče noče izgubiti službe zaradi tega!

O znanstveni publikaciji

Clinical & Experimental Immunology je recenzirana medicinska revija, ki obravnava klinično in translacijsko imunologijo. Glavna urednica je Leonie Taams. Izdaja jo založba Oxford University Press v imenu Britanskega združenja za imunologijo, katerega uradna revija je.

Se bo kdo opravičil?

Opravičila ne bo, ker znanost preprosto ni več pomembna.

Cepiva bodo še naprej zagovarjali, ker bodo sicer izpadi slabi, ker so jih sploh priporočali.

Zato bodo uradniki za javno zdravje, glavna medicinska skupnost in glavni mediji še naprej ignorirali ta dokument – kot ga ignorirajo že pol leta.

Zaključek

Cepiva mRNA niso le neučinkovita, ampak so naravnost nevarna.

Vsi, “teoretiki zarot”, ki smo širili “dezinformacije”, smo imeli vendarle prav. Tudi glede mask.

Kakšno presenečenje.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj