Ko so konec leta 2020 javnosti predstavili cepivo za COVID-19, so zdravstveni delavci, agencije za javno zdravje in vladni tiskovni predstavniki zagotavljali, da nova cepiva mRNA povsem varna in zagotovo ne povzročajo nikakršnih negativnih sistemskih učinkov na človeško telo. Javnosti, med katero so bili številni skeptični glede varnosti novega ‘cepiva’, ki je bilo na trg dano s svetlobno hitrostjo, so zagotavljali, da so cepiva “varna in učinkovita”.

Poleg tega so vse, ki so dvomili v novi zvarek in zagotovila o “varnosti in učinkovitosti”, zavrnjeni kot “anti-vaxxerji”, nevarnimi in škodljivimi “teoretiki zarot” in obtoženi, da želijo ubiti druge, zlasti starejše; da so sebični; da so neodgovorni ipd..

Zaradi tega pritiska si je le malo strokovnjakov s področja medicine in javnega zdravja upalo spregovoriti o potrebi po dolgoročnih študijah, da bi se nič hudega sluteče ljudi zavarovalo pred morebitnimi katastrofalnimi posledicami cepljenja, vključno z morebitnimi negativnimi vplivi na plodnost in smrtjo.

Tisti, ki so se vseeno upali oglasiti, so v zameno dobili javna poniževanja, zasmehovanje, javne linče, grožnje z odvzemi zdravniških licenc in celo dejanski odvzemi. Tako je marsikateri zdravnik, ki mu je bilo iskreno mar za svoje paciente bolj kot za zaslužek, ostal brez licence in dela; podobno je bilo z neodvisnimi znanstveniki.

Tudi tu se ni zaključilo: začela se je še huda medijska cenzura vseh zdravnikov, znanstvenikov in drugih strokovnjakov, da je bilo povprečnemu človeku praktično nemogoče priti do dejanskih informacij. Skratka, odvijala se je in se še vedno izvaja največja cenzura v zgodovini človeštva – živimo novodobno sežiganje knjig.

A tek časa nam kaže, da se tako imenovane ‘teorije zarot’ ena za drugo izkazujejo za zarote. So imeli teoretiki zarot ponovno prav?

Iz Pfizerjevih lastnih dokumentov in drugih medicinskih študij je namreč razvidno naslednje:

 1. Sestavine cepiva mRNA se lahko prenašajo z ene osebe na drugo prek stika kože s kožo, vdihavanja in “spolnega odnosa”, torej prek telesnih tekočin. To pomeni, da se cepivo lahko “prenese” prek spolnega stika, vključno z izpostavljenostjo spermi. [“A Phase 1/2/3, Placebo-Controlled, Randomized, Observer-Blind, Dose-Finding Study to Evaluate Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of SARS-CoV-2 RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals,” Protocol Amendment 14, str. 213, 246, 398, 431, 575, 607, 751, 783, 918, 948, 1073, 1103, 1226, 1255, 1378, 1406, 1522, 1549, 1663, 1688, 1813, 1836, 1949, 1969, 2081, 2100, 2211, 2228 in 2337]. Z drugimi besedami, v skladu s Pfizerjevimi internimi dokumenti lahko cepljeni moški z ejakulacijo svojo partnerko izpostavi sestavinam cepiva.
 2. Podjetje Pfizer ni testiralo morebitne “toksičnosti za moško reprodukcijo”. Toksičnost za moško reprodukcijo je opredeljena kot škodljivi učinki (negativni vplivi), povezani s spolnim delovanjem in plodnostjo pri odraslih moških [“Summary of the Public Assessment Report for COVID-19 Vaccine Pfizer/BioNTech.” gov.uk]
 3. Družba Pfizer tudi ni testirala škodljivih učinkov semena cepljenih moških na razvoj njihovih potomcev. [“Reproductive Toxicity March 2017 – SCHC.” org, SCHC-OSHA Alliance GHS/HazCom Information Sheet Workgroup, marec 2017].
 4. Sestavine cepiva mRNA potujejo po telesu in se zbirajo v organih, tudi v testisih. [“A Tissue Distribution Study of a [3H]-Labelled Lipid Nanoparticle-mRNA Formulation Containing ALC-0315 and ALC-0159 Following Intramuscular Administration in Wistar Han Rats,” tukaj str. 24.]
 5. mRNA cepiva, ki povzročajo nastanek “protiteles proti spermijem” – to je protiteles, ki spermo obravnavajo kot “vsiljivca” in jo poškodujejo ali uničijo – je znan neželeni učinek, povezan s to obliko cepljenja. [“5.3.6 Kumulativna analiza poročil o neželenih dogodkih po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom PF-07302048 (BNT162B2), prejetih do 28. februarja 2021,” glej to, str. 30.] [Salvador, Zaira in Sandra Fernández. “Kaj so protitelesa proti spermijem? – Vzroki in zdravljenje.” InviTRA, 8. januar 2019].
 6. mRNA cepiva povzročijo osupljiv padec koncentracije semena in skupnega števila gibljivih telesc. Gat, Itai in drugi. “Covid-19 Vaccination BNT162B2 Temporarily Impairs Semen Concentration and Total Motile Count among Semen Donors” [Gat, Itai in drugi. Wiley Online Library, andrologija, 17. junij 2022].

Z zatiranjem razprave o teh informacijah so javnozdravstvene agencije, zdravstveni delavci in vlade po vsem svetu moškim odrekali in še vedno odrekajo resnično informirano privolitev v medicinski eksperiment.

Prenos sestavin mRNA cepiva med ljudmi

Iz zgoraj navedenih podatkov je torej jasno razvidno, da je družba Pfizer vedela, da lahko moški prenašajo sestavine cepiva na svoje partnerke s spolnim odnosom. Protokol kliničnega testiranja družbe Pfizer kaže, da je družba sumila, da lahko njeno cepivo negativno vpliva na plodnost moških. Moški udeleženci preskušanja so morali upoštevati posebna “merila za vključevanje moških udeležencev v raziskave na področju razmnoževanja”. Ta so bila navedena v vseh štirinajstih različicah Pfizerjevega protokola – v zahtevah za merila za vključitev je bilo navedeno naslednje:

“Udeleženci moškega spola lahko sodelujejo, če se strinjajo z naslednjimi zahtevami v obdobju intervencije in vsaj 28 dni po zadnjem odmerku študijskega posega, kar ustreza času, ki je potreben za odpravo tveganja za varnost reprodukcije zaradi študijskega posega(-ov).”

Poleg tega so se morali moški v raziskavah družbe Pfizer:

 • vzdržati se darovanja sperme.
 • vzdržati heteroseksualnih spolnih odnosov z žensko v rodni dobi, kar je njihov prednostni in običajni način življenja. Dolgotrajno in vztrajno se morajo vzdržati heteroseksualnih spolnih odnosov z žensko v rodni dobi in se morajo strinjati, da bodo vzdržni tudi ostali.
 • se morajo strinjati, da bodo uporabljali kondom, kadar bodo sodelovali pri kateri koli dejavnosti, ki omogoča prenos izliva na drugo osebo.

Poleg uporabe moškega kondoma se lahko pri partnerkah moških udeležencev v raziskavi (WOCBP – ženske v rodni dobi) upošteva tudi zelo učinkovita metoda kontracepcije.” [“Placebom nadzorovana, randomizirana, opazovalcem slepa študija faze 1/2/3, ugotavljanja odmerka za oceno varnosti, prenašanja, imunogenosti in učinkovitosti kandidatov za cepivo SARS-CoV-2 RNA proti COVID-19 pri zdravih osebah”, sprememba protokola 14, str. 213, 246, 398, 431, 575, 607, 751, 783, 918, 948, 1073, 1103, 1226, 1255, 1378, 1406, 1522, 1549, 1663, 1688, 1813, 1836, 1949, 1969, 2081, 2100, 2211, 2228 in 2337].

Skratka, vsi moški, ki so sodelovali v raziskavi družbe Pfizer, so se strinjali, da se bodo vzdržali heteroseksualnih spolnih odnosov z ženskami v rodni dobi, če pa so imeli spolne odnose z ženskami, ki bi lahko rodile otroke, so se strinjali, da bodo uporabljali kondom, in jim svetovali, naj dodajo učinkovito dodatno metodo kontracepcije.

Pomirjajoče, kajne? Iz Pfizerjeve študije o popolni abstinenci pri spolnih odnosih z ženskami, ki bi lahko rodile otroke, ali o uporabi kondomov in drugih kontracepcijskih sredstev je razvidno, da je družba Pfizer vsaj sumila, če ne vedela, da bi lahko ejakulat cepljenih moških vplival na ženske in nerojene otroke, spočete med poskusom ali po njem.

Pfizerjevi dokumenti o protokolu pojasnjujejo tudi naslednje:

“Izpostavljenost med nosečnostjo nastopi, če:

 • … moški udeleženec, ki prejema ali je prenehal prejemati študijski poseg, izpostavi partnerko pred zanositvijo ali v času zanositve;
 • se pri ženski ugotovi, da je noseča, medtem ko je izpostavljena ali je bila izpostavljena študijskemu posegu zaradi okoljske izpostavljenosti. V nadaljevanju so navedeni primeri okoljske izpostavljenosti med nosečnostjo
 • … moški družinski član ali zdravstveni delavec, ki je bil izpostavljen študijskemu posegu z vdihavanjem ali stikom s kožo, nato izpostavi svojo partnerko pred zanositvijo ali približno v času zanositve.” [Sprememba protokola 14, str. 111, 319, 501, 677, 848, 1009, 1162, 1314, 1461, 1603, 1747, 1889, 2023, 2153, 2279 in 2346.]

Jasno je, da je družba Pfizer pokazala veliko zaskrbljenost in previdnostne ukrepe proti izpostavljenosti “študijskemu posegu” – to je cepivu mRNA – prek stika s telesnimi tekočinami, kot je izpostavljenost ejakulatu, in prek stika kože s kožo.

Še julija 2022 je Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Američanom zagotavljal, da je izločanje cepiva COVID-19 mRNA “sproščanje ali odvajanje katere koli sestavine cepiva v telo ali zunaj njega” “mit”. [“Miti in dejstva o cepivu Covid-19”. Centri za nadzor in preprečevanje bolezni, Centri za nadzor in preprečevanje bolezni, 20. julij 2022]. Nedavna FOIA prek America First Legal namreč razkriva, da se je Carol Crawford iz CDC usklajevala z zaposlenimi na Twitterju, da bi označila tovrstne tvite kot “dezinformacije”. Vendar po dokumentih same družbe Pfizer to niso bile dezinformacije, temveč dejstvo, ki so ga potrdile tudi raziskave.

Neugodni učinki cepiv mRNA na razmnoževanje moških

Nacionalni inštituti za zdravje v ZDA (NIH) so 1. februarja 2022 pogumno izjavili: “Cepljenje s cepivom COVID-19 ne zmanjšuje možnosti spočetja …” [“Cepljenje s cepivom COVID-19 ne zmanjšuje možnosti spočetja, študija kaže.” Nacionalni inštituti za zdravje, ZDA, 1. februar 2022]. Vendar je bila in je izjava NIH napačna.

Družba Pfizer med kliničnim preskušanjem svojega cepiva sprva ni ocenila “reproduktivne toksičnosti” za moške, ker se ji je mudilo: “Odsotnost podatkov o reproduktivni toksičnosti je odraz hitrosti razvoja za prvo opredelitev in izbiro cepiva COVID-19 mRNA BNT162b2 za klinično preizkušanje ter njegovega hitrega razvoja za zadovoljitev trenutne nujne zdravstvene potrebe.” [“Povzetek poročila o javni oceni cepiva COVID-19 Pfizer/BioNTech.” gov.uk]

Toda ko je podjetje Pfizer končno preučilo vpliv cepiva mRNA na plodnost moških, je za študije “reproduktivne in razvojne toksičnosti” uporabilo “nezdravljene samce” podgan. Netretirani samci so se parili s samicami podgan, ki so jim dali odmerek BNT162b2, Pfizerjevo cepivo mRNA. [2.4 Neklinični pregled, str. 29.]

Z drugimi besedami, družba Pfizer je testirala učinke na plodnost na samicah sesalcev, ki jim je odmerila ‘cepivo’ mRNA, samce pa je pustila necepljene.

V vseh dokumentih družbe Pfizer se pojavlja vprašanje, da so bile študije sestavljene tako, da družba Pfizer (in agencija FDA) ni našla tistega, česar se ni odločila iskati.

Kako naj znanstveniki ugotovijo škodljive učinke novega zdravila na plodnost samcev, če zadevno ‘zdravilo’ dajo le samicam?

V istem Pfizerjevem dokumentu piše: “Makroskopsko in mikroskopsko vrednotenje moških in ženskih reproduktivnih tkiv iz študij toksičnosti pri ponovnih odmerkih z zdravilom BNT162b2 ni pokazalo dokazov o toksičnosti.” [tukaj str. 30.]

Zdi se, da ta izjava nakazuje, da je bil namen študije oceniti, ali se je cepivo preneslo s telesnimi tekočinami in/ali stikom s kožo med spolnim odnosom med zdravljenimi samicami in nezdravljenimi samci.

Kako priročno – reproduktivna tkiva samcev podgan so bila razglašena za netoksična; vendar samci podgan sploh niso bili cepljeni!

Razvojna toksičnost

Slika 1: Necepljeni samci v Pfizerjevi študiji 2.4. Neklinični pregled.

Ker v Pfizerjevih reproduktivnih študijah med internimi preizkusi sploh ni bilo cepljenih podganjih samcev; in ker so morali človeški samci v Pfizerjevi študiji obljubiti, da se bodo vzdržali spolnih odnosov z ženskami v rodni dobi ali pa uporabljali kondom PLUS drugo učinkovito kontracepcijsko sredstvo – se zdi, da so se agencije javnega zdravja odločile preizkusiti učinke cepiv mRNA na reprodukcijo moških preprosto kar na ljudeh, tako moških kot ženskah, med kampanjo množičnega cepljenja.

Sestavine cepiva mRNA potujejo po telesu in se zbirajo v organih

Kot smo videli že v drugih poročilih, so strokovnjaki medicinskih in javnozdravstvenih agencij zagotavljali javnosti, da sestavine cepiva COVID ob vbrizgavanju ostanejo v deltoidni mišici in se ne razpršijo po telesu. [Chandler, Robert W. “Pfizer je za ugibanje o rezultatih uporabljal nevarne predpostavke, ne pa raziskav.” [Chandler, Robert W. “Pfizer Used Dangerous Assumptions, Rather than Research, to Guess at Outcomes.” DailyClout, 9. avg. 2022]

Vendar je agencija FDA prejela Pfizerjev dokument,” A Tissue Distribution Study of a [3H]-Labelled Lipid Nanoparticle-mRNA Formulation Containing ALC-0315 and ALC-0159 Following Intramuscular Administration in Wistar Han Rats,” 9. novembra 2020, več kot mesec dni pred tem, ko je Pfizerjevo cepivo prejelo dovoljenje za uporabo v nujnih primerih (EUA) in so ga začeli vbrizgavati ljudem po celem svetu. V dokumentu so prikazani šokantni rezultati biološke porazdelitve. [“A Tissue Distribution Study of a [3H]-Labelled Lipid Nanoparticle-mRNA Formulation Containing ALC-0315 and ALC-0159 Following Intramuscular Administration in Wistar Han Rats,” glej stran 24].

“Dokument jasno dokazuje, da vsebina Pfizerjevega cepiva mRNA – vključno z lipidnimi nanodelci – vstopi v krvni obtok, potuje po telesu in se kopiči v organih, vključno s testisi.” Glej preglednico 1, “Povprečna (spolno združena) koncentracija skupne radioaktivnosti v polni krvi, plazmi in (nadaljevanje) tkivih po enkratni intramuskularni uporabi [3H]-08-A01-C01 podganam Wistar Han – ciljni odmerek: 50 µg mRNA/žival; 1,29 mg skupnih lipidov/žival – rezultati izraženi kot koncentracija skupnih lipidov (µg lipidov/g (mL)) in % uporabljenega odmerka,” prikazano spodaj. [“A Tissue Distribution Study of a [3H]-Labelled Lipid Nanoparticle-mRNA Formulation Containing ALC-0315 and ALC-0159 Following Intramuscular Administration in Wistar Han Rats,” glej str. 24.]

preglednica 1

Kako to, da so vodilni v zdravstvu in javnem zdravstvu ostali tako trdno prepričani, da cepljenje z mRNA ne vpliva na plodnost moških, čeprav so imeli dostop do Pfizerjeve študije biološke porazdelitve?

Ti strokovnjaki, ki so prisegali, da sestavine cepiva mRNA niso zapustile mesta vbrizgavanja, so imeli dostop tudi do leta 2018 objavljenega dokumenta, ki jasno kaže, da nanodelci – katerih podtip so lipidni nanodelci [Murthy, Shashi K. “Nanoparticles in Modern Medicine: Nanocikli: stanje tehnike in prihodnji izzivi.” (Nanocikli: stanje tehnike in prihodnji izzivi). International Journal of Nanomedicine, Dove Medical Press, junij 2007, tukaj] – lahko iz krvi preidejo v testise in povzročijo škodo na moškem reproduktivnem sistemu. Študija iz leta 2018 je pokazala, da se NP kopičijo v semenčicah in škodujejo kakovosti in količini spermijev ter njihovi “gibljivosti” oziroma sposobnosti učinkovitega gibanja, ki je pogoj za spočetje:

“NP [nanodelci] lahko prehajajo skozi pregrado med krvjo in testisi … nato se kopičijo v reproduktivnih organih. Kopičenje NP poškoduje organe (testis, epididimis …) z uničevanjem Sertolijevih celic, Leydigovih celic in zarodnih celic, kar povzroči motnje v delovanju reproduktivnih organov, ki negativno vplivajo na kakovost, količino, morfologijo in gibljivost spermijev …”? [Wang, Ruolan in drugi: “Potencialni škodljivi učinki nanodelcev na reproduktivni sistem”. International Journal of Nanomedicine, Nacionalna medicinska knjižnica ZDA, 11. 12. 2018, tukaj].

Da bi v celoti razumeli, kako NOP škodujejo ključnim sestavinam zdravega spolnega razvoja in delovanja moških, moramo razumeti vloge zgoraj omenjenih poškodovanih organov in celic, ki so vsi ključni za moško spolno zdravje in celo za moški spolni razvoj.

Nadmodek je vključen v prenos sperme iz semenčic. [Boskey, Elizabeth. “Anatomija in delovanje nadmodka”. Verywell Health, Verywell Health, 30. junij 2022]

 • “Sertolijeve celice” so ključnega pomena za razvoj semenčic. “Sertolijeve celice so ključnega pomena za razvoj semenčic …[in] so glavni regulatorji razvoja semenčic …” [Pelosi, Emanuele in Peter Koopman. “Razvoj testisa.” Sertolijeve celice – pregled | ScienceDirect Topics, Science Direct, 2017] “Med [procesom razvoja semenčic] so razvijajoče se semenčice tesno povezane s Sertolijevimi celicami.” [Carlson, Bruce. “Gametogeneza.” Sertolijeve celice – pregled | ScienceDirect Topics, Science Direct, 2014]
 • “Leydigove celice” so prisotne v intersticijskem tkivu semenčic. Njihova glavna funkcija je proizvajanje testosterona za vzdrževanje nastajanja in razvoja spermijev ter razvoja moškega telesa. [Huhtaniemi, Ilpo in Katja Teerds. “Leydigove celice.” Leydigove celice – pregled | ScienceDirect Topics, Science Direct, 2018] Kadar so torej Leydigove celice poškodovane, bi lahko rekli, da je poškodovana tudi sama telesna moškost. O tem je še posebej nujno razmisliti, ko razmišljamo o dejstvu, da majhnim dečkom in najstnikom, ki še niso dosegli ali zaključili pubertete, vbrizgavajo cepiva mRNA, ki vsebujejo lipidne nanodelce.
 • “Zarodne celice” “so … predhodnice … semenskih celic. [“Zarodne celice – definicija, od embrionalnih do gamet in somatskih celic.” MicroscopeMaster, MicroscopeMaster.com.]

Ti izvlečki in navedbe torej kažejo, da:

 1. se lipidni nanodelci zbirajo v človeških organih, vključno s semenčicami,
 2. so nanodelci škodljivi za normalno moško razmnoževanje in
 3. farmacevtska industrija in agencije za javno zdravje so se zavestno igrale s škodljivimi vplivi na spolni razvoj dečkov in najstnikov ter vplivi na raven testosterona pri vseh starostnih skupinah moških, število spermijev pri starejših moških in moško plodnost.

Neželeni dogodek cepiva mRNA, povezan s spermiji, ki povzroča moško neplodnost

Konec februarja 2021 je prišel v javnost zaskrbljujoč neželeni dogodek posebnega pomena (AESI), ki ga je povzročilo cepivo mRNA in je povezan z reprodukcijo. Podjetje Pfizer je v svojem dokumentu med 1290 AESI navedlo “pozitivna protitelesa proti spermi”. [“5.3.6 Kumulativna analiza poročil o neželenih dogodkih po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom PF-07302048 (BNT162B2), prejetih do 28. februarja 2021,” tukaj, str. 30].

Kaj je “ASA”?

Po podatkih inviTRA, certificirane medicinske revije, ki so jo ustvarili zdravniki in strokovnjaki za plodnost, je “prisotnost protiteles proti spermijem (ASA) v ejakulatu imunski vzrok moške neplodnosti. Prilepljenost protiteles na spermije vpliva na njihovo gibljivost, zaradi česar je potovanje spermijev do jajčeca zelo oteženo ali celo onemogočeno.” [Salvador, Zaira in Sandra Fernández. “Kaj so protitelesa proti spermijem? – Vzroki in zdravljenje.” InviTRA, 8. januar 2019]

Ta dokument družbe Pfizer s konca februarja 2021, ki potrjuje protitelesa proti spermijem, je prvi dokumentirani znak, ki sem ga našel v zapisih družbe Pfizer, da Pfizerjevo cepivo mRNA COVID-19 negativno vpliva na moško plodnost.

Upoštevajte, da je družba Pfizer za ta AESI za moško neplodnost vedela skoraj 12 mesecev pred očitno napačno izjavo NIH iz februarja 2022: “Cepljenje proti COVID-19 ne zmanjšuje možnosti spočetja …” [“Covid-19 Vaccination Does Not Reduce Chances of Conception, Study Suggests”, 1. februar 2022]. Uprava za hrano in zdravila (FDA) je za ta AESI vedela do 30. aprila 2021.  [“5.3.6 Kumulativna analiza poročil o neželenih dogodkih po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom PF-07302048 (BNT162B2), prejetih do 28. februarja 2021,” tukaj].

Skoraj leto dni so torej agencija FDA, agencije za javno zdravje in zdravniške organizacije ignorirale ta “vzrok za moško neplodnost” iz dokumentov družbe Pfizer – vsi so bili poslani agenciji FDA. Nato so o tem lagali.

Eno leto so molčali in nato namensko zavajali javnost, namesto da bi ljudi opozorili. Kampanja množičnega cepljenja se je nadaljevala brez premora, pri čemer so moškim ponovno odrekli informirano soglasje.

Odsotnost informiranega soglasja za moške se nadaljuje

V nasprotju z uveljavljeno medicinsko etiko družba Pfizer in javne zdravstvene agencije niso razkrile resničnih učinkov cepiv za gensko terapijo z mRNA na plodnost moških in tako, kot je navedeno zgoraj, so moškim odrekle informirano privolitev. [“Informirano soglasje – opredelitev, primeri, primeri, postopki.” Pravni slovar, 7. december 2015].

Dejansko so se medicinska ustanova, vlade, agencije za javno zdravje po vsem svetu, farmacija in velika tehnologija dogovarjali, da bi zatajili dejstva, tveganja in alternative cepiva COVID. [Tucker, Jeffrey A, in Debbie Lerman. “Besties: (Twitter, Facebook, Google, CDC, NIH, WHO)”. Inštitut Brownstone, 3. avgust 2022].

Ameriško združenje za reproduktivno medicino je januarja 2021 objavilo “Skupno izjavo glede cepiva COVID-19 pri moških, ki si želijo plodnosti, Združenja za moško reprodukcijo in urologijo (SMRU) in Združenja za preučevanje moške reprodukcije (SSMR)”, ki spodbuja cepljenje proti COVID pri moških, tudi pri moških, ki se zdravijo neplodnosti, čeprav nimajo podatkov o njegovem vplivu na reproduktivno zdravje moških:

“Od 9. januarja 2021 ni podatkov o vplivu cepiva COVID-19 na moško plodnost. […] Ameriško združenje za reproduktivno medicino ne priporoča opustitve cepiva pri bolnikih, ki načrtujejo zanositev, in poudarja, da je treba bolnike, ki se zdravijo zaradi neplodnosti, in nosečnice spodbujati k cepljenju na podlagi meril za upravičenost.” [“Posodobitev št. 11 Cepljenje proti Covid-19, 16. december 2020 – ASRM.” Ameriško združenje za reproduktivno medicino, 9. januar 2021].

Poleg tega so vse vladne in zdravstvene institucije po svetu za moške priporočale: “Za moške se priporoča, da se cepljenje opravi v skladu z navodili za cepljenje”:

 • Cepiva COVID-19 ne bi smeli odrekati moškim, ki si želijo plodnosti in izpolnjujejo merila za cepljenje.
 • Cepivo COVID-19 naj se ponudi moškim, ki si želijo plodnosti, podobno kot moškim, ki si ne želijo plodnosti, kadar izpolnjujejo merila za cepljenje.

Organizacija je nadaljevala, da je za zmanjšanje proizvodnje sperme kriva vročina, povezana s cepivom COVID-19. [“Joint Statement Regarding Covid-19 Vaccine in Men Desiring Fertility from the Society for Male Reproduction and Urology (SMRU) and the Society for the Study of Male Reproduction (SSMR).” (Skupna izjava Društva za moško reprodukcijo in urologijo (SMRU) in Društva za proučevanje moške reprodukcije (SSMR) glede cepiva Covid-19 pri moških, ki si želijo plodnosti) ASRM, Ameriško združenje za reproduktivno medicino, 9. januar 2021].

ASRM, SMRU in SSMR – vsa združenja za reproduktivno medicino – so leta 2021 soglasno izjavila, da ni podatkov o vplivih na plodnost in da naj moški, ki “si želijo plodnosti”, jemljejo zdravilo, za katerega vplivi na plodnost niso znani.

Toda kako bi lahko moškim svetovali prejem cepiva, če ni podatkov, ki bi dokazovali, da ne vpliva na plodnost?

Takšno sporočanje se je nadaljevalo, ko je bilo v klinični študiji “Parametri analize semena po cepivu COVID-19 družbe Pfizer” navedeno: Neutemeljene trditve v medijih so omenjale možno povezavo med cepivom COVID-19 in morebitno … neplodnostjo moških. Trenutno v medicinski literaturi ni informacij, ki bi preučevale parametre analize semena po cepivu COVID-19.” [“Parametri analize semena po Pfizerjevem cepivu COVID-19.” ClinicalTrials.gov, 2. marec 2021].

Še enkrat, kako točno bi lahko bila javna ugibanja o morebitni neplodnosti zaradi cepiva mRNA “neutemeljena”, če vodje študije priznavajo, da do februarja 2021 ni bilo podatkov, ki bi dokazovali, da je takšna skrb neutemeljena?

Prizadevanja za odpravo pomislekov glede plodnosti so se nadaljevala celo leto 2021 in se nadaljujejo tudi v 2022.

Septembra 2021 je bila v reviji Fertility and Sterility objavljena študija, ki je zaključila: “Po prejemu dveh odmerkov cepiva v skupini nismo opazili klinično pomembnega zmanjšanja parametrov sperme, kar kaže na to, da cepiva ne vplivajo negativno na potencial moške plodnosti.”

Vendar je bila študija pomanjkljiva. V nadaljevanju je priznala: “Omejitve študije vključujejo majhno število vključenih moških, omejeno posploševanje na mlade, zdrave moške, kratko spremljanje in pomanjkanje kontrolne skupine.” [Gonzalez, Daniel C., et al. “Parametri sperme pred in po cepljenju z mRNA COVID-19”. JAMA, JAMA Network, 20. julij 2021] [Gonzalez, Daniel, et al. “Effect of COVID-19 Mrna Vaccines on Sperm Quality” (Vpliv cepiva COVID-19 Mrna na kakovost sperme). Fertility and Sterility, Publish by Elsevier Inc., 17. sept. 2021].

Pravi poskusi vedno vključujejo vsaj eno kontrolno skupino, ki ni deležna poskusnega zdravljenja. Brez kontrolne skupine izid študije ne more biti zanesljiv. A kljub temu, da so bile dolgo uveljavljene znanstvene norme zavržene, je “znanost” v tem primeru moškim zagotovila, da cepiva COVID ne bodo negativno vplivala na njihovo plodnost.

Konec leta 2021 je kitajska študija objavila resnice, ki jih prejšnje študije niso hotele priznati. Študija je potrdila pomisleke v zvezi s cepivi, povezanimi s plodnostjo: “Čeprav je več združenj za plodnost objavilo, da cepiva COVID-19 mRNA verjetno ne vplivajo na plodnost, ni mogoče zanikati, da so trenutni dokazi zelo omejeni, kar je eden od razlogov za oklevanje glede cepiva …”

V kitajski študiji je bilo nadalje navedeno: “… glede na potencialno škodo, ki jo lahko povzroči koronavirus 2 hudega akutnega respiratornega sindroma (SARS-CoV-2) na reproduktivni sistem, nekateri posamezniki sumijo, da lahko cepivo, ki posnema virus (cepivo mRNA), prek istega mehanizma vpliva tudi na plodnost.”

Obravnavano je bilo celo dejstvo, da je bilo cepivo COVID pospešeno dano na trg: “Priznati je treba, da so podatki o cepivih COVID-19 mRNA nepopolni v primerjavi s tradicionalnimi cepivi, ki temeljijo na dolgoročnih študijah z velikimi vzorci.” [Chen, Fei, et al. “Effects of COVID-19 and Mrna Vaccines on Human Fertility” (Učinki cepiv COVID-19 in Mrna na človeško plodnost). Human Reproduction (Oxford, Anglija), Oxford University Press, 27. 12. 2021].

PREBERITE TUDI: Vse, kar bi morali vedeti o cepivih (pa najverjetneje ne veste)

Končno so dejstva o vplivih cepiva mRNA in plodnost začela prihajati na plano kljub hudi informacijski zapori in cenzuri – napoveduje pa se osupljivo razkritje, ki naj bi kmalu prišlo v javnost.

Pfizerjevo cepivo mRNA COVID-19 je v resnici povzročilo osupljiv padec moške plodnosti

22. junija 2022 je revija Andrology objavila šokantno študijo: “Cepivo Covid-19 BNT162b2 začasno poslabša koncentracijo semena in skupno število gibljivih celic pri dajalcih semena.” Študija, ki ni vključevala niti učinkov dodatnih poživitvenih odmerkov, je pokazala osupljiv padec moške plodnosti, pri čemer se je samo po prvih injekcijah v celotni študijski skupini v povprečju zmanjšala za 22,1 %.

Študija je zaključila: “Sistemski imunski odziv po cepivu BNT162b2 je utemeljen vzrok za prehodni upad koncentracije semena in TMC (skupno število gibljivih celic).” [Gat, Itai, et al. “Covid-19 Vaccination BNT162B2 Temporarily Impairs Semen Concentration and Total Motile Count among Semen Donors” (Cepljenje s cepivom Covid-19 BNT162B2 začasno poslabša koncentracijo semena in skupno število gibljivih celic med dajalci semena). Wiley Online Library, andrologija, 17. junij 2022].

Vsak udeleženec študije je v času trajanja študije zagotovil več vzorcev semena, kot sledi:

 • T0 = izhodiščna vrednost pred cepljenjem
 • T1 = 15-45 dni po cepljenju
 • T2 = 75-120 dni po cepljenju
 • T3 = 150 in več dni po cepljenju

Preiskovalci so udeležence preučevali pet mesecev (T1-T3) po tem, ko so prejeli cepivo podjetja Pfizer. Spodnja preglednica 2 prikazuje zaskrbljujoče rezultate, ki imajo 95-odstotni interval zaupanja. Zbiranje T3 je v povprečju trajalo 174 (+/- 26,8) dni.

Torej so bili skoraj šest mesecev po cepljenju koncentracija sperme, gibljivost in skupno število gibljivih spermijev še vedno v precejšnjem upadu v primerjavi z ravnmi pred cepljenjem. Koncentracija spermijev si sploh ni opomogla in je bila dejansko na najnižji točki.

Slika 3: Iz članka “Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs semen concentration and total motile count among semen donors,” str. 4.

Kljub tem zaskrbljujočim rezultatom je objavljena študija še naprej spodbujala k cepljenju: “Ker napačne informacije o temah, povezanih z zdravjem, predstavljajo grožnjo javnemu zdravju, bi morale naše ugotovitve podpirati programe cepljenja. Nujno so potrebne nadaljnje študije, osredotočene na različna cepiva in populacije (npr. subfertilni bolniki).” [Gat, Itai in drugi, 17. junij 2022, tukaj, str. 6.]

Zaskrbljujoče je, da moški še naprej prejemajo nerazumljivo protislovna sporočila, saj jim svetujejo, naj si še naprej vbrizgavajo cepiva mRNA, čeprav študija, ki vsebuje te pozive, jasno dokazuje škodljive rezultate za plodnost za moške.

Javnost ima več vprašanj kot odgovorov

Ta pregled dokumentov in študij, ki se konča s študijo, ki kaže šokantne podatke o cepivih mRNA, ki trajno zmanjšujejo plodnost moških, sproža pomembna vprašanja:

 1. Kdaj, če sploh, si moška plodnost po cepljenju z dvema odmerkoma popolnoma opomore od tako drastičnega upada? In ne pozabimo še na dejstvo, da je moška plodnost (kakovost in kvantiteta spermijev) že desetletja v upadu.
 2. Ali imajo poživitvena cepiva, ki jih je od 31. julija 2021 prejelo devetindvajset odstotkov svetovnega prebivalstva, še močnejši negativni vpliv na plodnost moških? [Holder, Josh. “Spremljanje cepljenja proti koronavirusom po svetu”. The New York Times, 29. januar 2021].
 3. Ali dajanje cepiv mRNA COVID-19 predpubertetnim in mladostniškim moškim vpliva na njihov normalen spolni razvoj in zmožnost razmnoževanja, kot kažejo posledice študije o NP v testisih?
 4. Ali je upad števila rojstev, ki ga opažamo v državah z visoko stopnjo cepljenja, vsaj deloma posledica tega, kako cepiva mRNA prepričljivo vplivajo na moško plodnost? [Chudov, Igor. “Igor’s Newsletter.” Substack.]
 5. Kateri dejavniki dobro dokumentiranega “umiranja otrok”, ki ga opažamo po vsem svetu, so lahko posledica učinkov cepljenja moških s cepivi mRNA? [Wolf, Naomi. “Dragi prijatelji, žal mi je, da napovedujem genocid.” Substack, Outspoken with Dr. Naomi Wolf, 30. maj 2022.]
 6. Zakaj so farmacevtska podjetja, javni zdravstveni uslužbenci, zdravstveni delavci in vlade javnosti zatrjevali, da cepiva mRNA COVID-19 ne vplivajo na plodnost moških, čeprav niso imeli podatkov, ki bi podpirali takšen sklep?
 7. Zakaj, ko so zdravstveni uradniki, zdravniki in vlade prejeli podatke, ki potrjujejo, da cepiva mRNA negativno vplivajo na plodnost moških, niso sprožili alarma in se borili za to, da bi moški dobili informirano soglasje?

Javnost mora od farmacevtskih podjetij, svojih vlad, agencij za javno zdravje in medicinskih ustanov zahtevati odgovore na ta vprašanja. Ti subjekti so moškim preprečili, da bi lahko dali informirano privolitev, in jih naredili za nevedne udeležence v potekajočem kliničnem preizkušanju nove genske terapije.

Takšnim napadom na človeštvo in njegovo zmožnost razmnoževanja, zlasti pa potencialni škodi za dečke, mladostnike in nerojene otroke, se je treba zoperstaviti. Odgovorni za poskuse na ljudeh, ki so dokazano škodovali moški plodnosti, morajo odgovarjati.

PREBERITE TUDI: 

Vir: globalresearch.ca

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj