Neformalni vpliv na formalno sfero ima dva predznaka. Mejo med zasebnim in poslovnim bi morali poznati – pomagamo si lahko s poslovnim bontonom.

prijatelj_poslovni_partner 


Ponekod gresta posel in prijateljstvo z roko v roki, drugod čustev in poslov ne gre mešati.

Pomena neformalnih povezav, ki po mnenju poznavalcev obvladujejo večino poslovnega dogajanja, se zavedajo posamezniki, skupine in strokovnjaki, pa tudi vse več organizacij in podjetij. Tisti, ki verjamejo v brisanje meja med zasebnim in poslovnim, svoje zaposlene spodbujajo k sodelovanju in druženju ter skrbijo, da je vsakodnevno delo vsaj delno tudi socialno obarvano. Po prepričanju zagovornikov pozitivnega vpliva neformalnega na formalno sfero so vezi, ki jih človek ustvari v zasebnem življenju, neprecenljive in pozitivno vplivajo na poslovni uspeh. Nekateri jih skrbno negujejo ter jih skušajo spretno vključiti v strokovni in poslovni svet. Vendar mnogi niso vsi. Nekateri primeri iz vsakodnevne prakse in tudi delovni strokovnjaki zagovarjajo ločevanje zasebne in poslovne sfere, saj naj bi njuna povezanost ogrožala poslovni uspeh in slabila pristno prijateljstvo.

Prijateljstvo kot slabost poslovnega sodelovanja – ohranite profesionalnost in strokovnost.

Dobra prijateljska ali partnerska zveza je ustrezna podlaga tudi za delo v podjetju, vendar je istočasno ta tudi največja slabost partnerjev, ki so hkrati kolegi. Kaj če prijateljska naveza propade? Ali potem propade tudi poslovna zveza? Obstaja tudi velika nevarnost, da bo trpel zasebni odnos, če partnerja ne bosta znata razreševati delovnih sporov v podjetju.

Poslovni ljudje nikoli ne pozabijo, kdo so.

Zasebno življenje naj bi ostalo zasebno, čeprav kaj hitro pozabimo, da opravljanje in ‘vtikanje nosu’ v tuje zadeve ni ravno odlika omikanih ljudi. Nemalokrat najdemo take, ki se ukvarjajo s tujimi življenji veliko bolj zavzeto kot pa s svojim. Prav je, da poslovna oseba nima tako z ženskimi kot moškimi kolegi pretiranih prijateljskih, neprofesionalnih odnosov. Nič ni narobe, če pretirano, vsiljivo naklonjenost in radovednost sodelavcev prekinemo z dodatnim delom. Verjetno je najboljše pravilo, da poslovni ljudje nikoli ne pozabijo, da so poslovni. V ospredje naj postavijo svojo strokovnost in profesionalnost, vse je potrebno početi s pravo mero in okusom, tudi njihov zunanji videz je prilagojen njihovi poziciji. Spontanost, prisrčnost, kolegialnost, občutek za to, kdaj je treba prisluhniti svojim sodelavcem, so prave besede za pojem pravega poslovneža.

Družinske težave in nesoglasja naj ostanejo doma, pri svojem delu bodite resni, pošteni in zelo odgovorni. V poslovnem svetu se izogibajte pretiravanju v modi, zapeljivosti, blišču in v barvah. To spada v zasebno sfero. Naj vam bodo vodilo pri vseh stvareh kakovost, eleganca in neopaznost. Do izrazitega prepletanja zasebnega in poslovnega življenja pride predvsem pri obdarovanju, ki še posebno v poslovnem svetu ni brez razloga. Ideja pri izbiri, vrednosti in izgledu darila namreč izhaja iz nas samih, iz našega osebnega dojemanja obdarovanega in vrednot naše zasebne sfere. Zato je pri poslovnem obdarovanju potrebna posebna pozornost, da ohranimo pravo distanco med zasebnim in poslovnim.

Zmagovalna karta je tista, ki temelji na zaupanju in zvestobi

Lepa beseda, iskren pogled, nasmeh in stisk roke namesto gore papirja, pogodb, predpisov in žigov – za to bi se verjetno odločil vsakdo. Pa vendar je precej ambicioznih ljudi pripravljenih upoštevati neformalna pravila, skrita v prijateljskem stisku roke. ‘Kavalirski’ sporazum žal ni primeren za vsakogar. V času pospešene globalizacije in materializacije ter prevlade stvarnega kapitala velik delež ljudi potrebuje prisilo, nadzor in avtoriteto, da ne pozabi svojih dolžnosti in nalog. Pravo prijateljstvo pa s prisilo, z nadzorom in grajanjem nima veliko skupnega. Pa vendar je po ugotovitvah strokovnjakov psihologije podjetništva med privrženci neformalnih povezav in druženja brez obveznosti veliko takšnih, ki verjamejo v vrednost in moč obljube – igrajo na karto zaupanja in zanesljivosti. S to karto pa tudi zmagujejo. Neformalne povezave, ki temeljijo na skupnih spominih, mladostni naklonjenosti, iskrenosti, brezkompromisni pomoči in podpori ter prepričanju o vsemogočnosti, so se izkazale za nepogrešljive v poslovnem življenju.

Sproščenost na poslovni zabavi naj ne pušča posledic na poslovnem sestanku

Kaj pa storimo jutro po zabavah, ki jih prireja podjetje? Velikokrat prihaja do prijateljskih vezi, ki pa lahko pustijo naslednje jutro neprijeten priokus. Če kasneje ob treznem premisleku ugotovimo, da bi na primer vztrajanje pri tikanju, ki smo ga sprejeli na poslovni zabavi, naše nadaljnje poslovno sodelovanje prej oviralo kot pa izboljšalo, moramo zbrati pogum in se o tem pogovoriti. Pazimo le, da ne bo nihče prizadet. Vsi se verjetno tudi zavedamo, da alkoholizirana glava deluje drugače kot delovna, zatorej ne molčimo, ampak spregovorimo.

Meja med zasebnim in službenim je tanka

Svet poslovnežev je svet nenehnega komuniciranja z okoljem. Mejo med zasebnim in poslovnim je tako vse težje ohraniti na dveh ločenih bregovih. Ritem življenja namreč nemalokrat narekuje poseganje iz ene sfere v drugo, hitro pride do prepletanja. Žal je že tako, da v službi preživimo več časa kot doma, vendar velikokrat slišimo, da je služba povsem drugačen svet od domačega, zato med delovnim časom niso primerni tisti ‘normalni’ človeški odnosi, kakršni vladajo doma. Drži, da je služba umetno okolje, kjer smo prisiljeni delati z ljudmi, ki jih mogoče nikoli ne bi izbrali za prijatelje. Vendar nikar ne pustimo človečnosti pred vrati, ko vstopamo v službo. Da bomo človečnost omogočili, si pomagajmo z občutkom za taktnost, kajti ne za ljudi ne za poslovni uspeh ni koristno, če  bo sleherni dan v podjetju ali ustanovi kot vreme, kjer enkrat nastopi nevihta s strelami, drugič pa sonce. V naših medsebojnih odnosih upoštevajmo, da mora biti naše vedenje tako, da drugim ne bo škodovalo, temveč jim bo koristilo, ne vzbujalo občutka krivde in bo veljalo za pošteno. V harmonični profesionalni zvezi naj si oba partnerja prizadevata za določeno suverenost in neodvisnost, ki si ju nikakor ne dovolita omejevati. Na tak način bomo gradili in bogatili poslovno in zasebno partnerstvo in ju usmerjali v obetajočo prihodnost.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj