… sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Namen projekta je ponudnike storitev spodbuditi k prehodu v krožno gospodarstvo preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. Pripravili bodo smernice za Zero Waste hotele in restavracije ter organizatorje prireditev, ki jih bodo v dveh pilotnih primerih in preko izobraževanj prenesli tudi v prakso. Hoteli v Italiji, ki so takšne smernice že uvedli, so v dveh letih za 95 % znižali količine odpadkov, stroške ravnanja z njimi za četrtino in povečali obisk za 15 %.

Evropska komisija je decembra 2015 objavila sveženj o krožnem gospodarstvu, saj se Evropa sooča z delovanjem v vedno bolj tveganem okolju, kjer so cene in dobava primarnih surovin in virov zelo nepredvidljive. Zato želi EU zapirati tehnološke in naravne kroge ter zagotoviti učinkovito rabo virov. Ob enem lahko tako do leta 2030 ustvari 870.000 novih delovnih mest in zmanjša izpuste CO2 za 415 milijonov ton.

Tem prizadevanjem se je pridružila Vlada RS in sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, katerega del je tudi preprečevanje nastajanja ter ponovna uporaba in recikliranje odpadkov, ki družbi omogočajo pridobivanje kar največje vrednosti iz virov in prilagoditev porabe dejanskim potrebam.
Po podatkih Svetovne turistične organizacije je turizem ena najhitreje rastočih globalnih industrij:

  • lani je Evropa (skupaj z Rusijo) na globalni ravni prispevala 51 % vseh mednarodnih prihodov turistov in 36 % vseh prihodkov te industrije,
  • Slovenija je leta 2014 beležila 6,7 % rast turističnih prihodov v primerjavi z letom prej.

Turizem v Sloveniji skupaj s posrednimi učinki prispeva 13 % celotnega BDP, s 40 % izvoza je največji izvoznik storitev ter zagotavlja več kot 12 % vseh delovnih mest. Slovenija se pozicionira kot zelena turistična destinacija, za uspešen razvoj takšne znamke pa niso dovolj le naravne danosti ali ohranjeno okolje, potrebno je tudi zavedanje, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo.

Na izrazito turističnih območjih je v sezoni lahko več obiskovalcev kot stalnih prebivalcev. Odpadki iz turizma večinoma sodijo med komunalne odpadke, kar vpliva na celovit sistem ravnanja z njimi. V letu 2013 je bilo v občini Bled registriranih 269.175 prihodov in 628.491 prenočitev turistov. Skupno število prebivalcev v občini Bled je 8.203. Ocena zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz turizma v letu 2013 je 32 % odpadkov, kar na letni ravni znaša preko 500 ton.

Namen Ekologov brez meja in njihovega projekta Zero Waste turizem je podjetja in organizacije, ki zagotavljajo turistično ponudbo in storitve (hoteli, restavracije, organizacija dogodkov), spodbuditi in vključiti v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja.

Osrednji del projekta predstavljajo smernice za Zero Waste ponudnike turističnih storitev (hoteli in restavracije), ki zajema:

  • pregled obstoječih praks, gradiv in postopkov na evropski in globalni ravni,
  • obisk dveh primerov dobrih praks,
  • priprava splošnih smernic in osnovnih zahtev za hotele in restavracije ter
  • izvedbo dveh pilotnih primerov prenosa smernic v prakso.

Pripravili bodo tudi splošne smernice za organizatorje dogodkov. Na osnovi smernic in izkušenj pilotnih primerov bodo organizirali dve regionalni usposabljanji za organizatorje dogodkov ter dve za hotele in restavracije.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj