Nedavno smo objavili govor Biserke Ilin, dr. med., v katerem je razložila, zakaj NE SME priti do podpisa sklenitve sporazuma s SZO – če ste ga spregledali, si ga lahko ogledate TUKAJ.

Globalni sporazum, po katerem bi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO, angl. WHO) v določenih, a vendar povsem nespecificiranih ter nejasnih okoliščinah prevzela izključne (suverene) oblastne pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v podrejen položaj, bo izrazito neustaven. Republika Slovenija namreč zgolj s podpisom nekega ministra vsakokratne izvršilne oblasti pravno veljavno ne more in ustavnopravno ne sme prenesti kateregakoli dela lastne suverenosti na katerokoli pravno entiteto, oziroma se ji na ta način ne more in ne sme odpovedati.

Aktualno ter bodočo Vlado Republike Slovenije ter aktualnega in bodočega ministra pristojnega za zdravje ter z njegove strani pooblaščene osebe javno opozarjamo, da nihče ni nad Ustavo Republike Slovenije. Izvršilna oblast ali njen del, glede na državno ureditev nima nikakršnih pristojnosti, pooblastil, oziroma mandata državljanov za predajo ali krnitev suverenosti Republike Slovenije za račun katerekoli mednarodne organizacije, kaj šele organizacije, ki je dejansko postala globalni farmacevtski konglomerat.

V primeru SZO ne gre več za nadnacionalno entiteto, ki bi delovala v funkciji varovanja, spoštovanja, uresničevanja in univerzalizacije temeljnih človekovih pravic in svoboščin s področja zdravja. SZO se namreč v pretežnem deležu financira iz donacij zasebnih farmacevtskih družb ter nekaterih »nevladnih organizacij«.

Ustava RS v 3. členu določa, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in v kateri ima oblast ljudstvo.

Podpišete lahko TUKAJ.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj