Na mednarodni konferenci World Freedom Alliance je spregovorila tudi slovenska zdravnica Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiatrinja, pedopsihiatrinja, psihoterapevtka.

V terminu od 12. do 14. avgusta je v Budimpešti potekala mednarodna konferenca World Freedom Alliance. Priznani strokovnjaki in znanstveniki iz različnih delov sveta so se združili na enem mestu ter predstavili vsebine, ki so v aktualni situaciji izjemnega pomena in potrebujejo pozorno obravnavo ter skrbno spremljanje.

S strani Iniciative slovenskih zdravnikov se je konference udeležila Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt. Spomnimo: Biserka Ilin dr. med., je specialistka psihiatrinja, pedopsihiatrinja in psihoterapevtka s 36 leti klinične prakse (od teh tudi sedem let v somatski medicini). Njeno predavanje je bilo posvečeno tematiki WHO. Z velikim ponosom in hvaležnostjo delimo z vami prispevek naše kolegice, njeno raziskovalno delo je neprecenljivega pomena.

IFrame

Nov sporazum WHO – pot v medicinsko diktaturo?

WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) je bila ustanovljena leta 1948 kot neodvisna posvetovalna institucija v okviru ZN (Združeni narodi). Njen namen je bil služiti javnemu interesu, saj takrat ni imela drugih oziroma lastnih interesov. Ustanovljena je bila z namenom spodbujanja zdravja na svetovni ravni, zagotavljanja tehnične pomoči državam članicam, priporočanja mednarodnih standardov na področju zdravja in zbiranja podatkov o zdravstvenem stanju prebivalstva na svetu. Služil je tudi kot forum za razpravo o različnih zdravstvenih vprašanjih. Priporočila WHO so bila neobvezujoča in njihovo upoštevanje ni bilo nikoli vsiljevano. Desetletja se je njegovo delovanje financiralo izključno iz članarin držav članic.

To se je spremenilo pred dvema desetletjema. WHO se danes financira iz dveh glavnih virov: članarin držav članic, kar predstavlja manj kot 20 % vseh finančnih sredstev, ter prostovoljnih prispevkov članic, predvsem pa od zasebnih donatorjev. Usklajevalna in svetovalna vloga WHO na področju svetovnega zdravja se je začela spreminjati z vključitvijo novih finančnih podpornikov, kot so Svetovna banka, Fundacija Billa in Melinde Gates, GAVI, PEPFAR…. in številnih drugih javno-zasebnih partnerjev, ki pri svoji dobrodelnosti niso brez lastnih interesov. Tako se je WHO v zadnjih 20 letih vse bolj zapletal v navzkrižja interesov. Postajalo je vse bolj jasno, da imajo donatorji WHO predvsem svoje finančne in tudi druge interese ter da jih v resnici ne vodi cilj zagotavljanja javnega zdravja na svetovnem nivoju.

Začele so se vrstiti tudi spremembe v delovanju. Prva večja je bila sprememba definicij, zgodila se je spomladi 2009, ko je WHO spremenil opredelitev, kdaj se lahko razglasi pandemija in se lahko uvedejo ukrepi za njeno preprečevanje. Pred letom 2009 se je pandemija lahko razglasila le, če se je nova nalezljiva bolezen hitro razširila na več celin, povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko stopnjo smrtnosti. Ta opredelitev je doživela korenito spremembo in sicer s črtanjem besed “povzroča veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost”. Na ta način je WHO razširil svoje pristojnosti in od tega časa lahko razglasi pandemijo tudi v primeru pojava običajne sezonske virusne bolezni ali epidemije manjšega obsega. Od takrat se je to zgodilo že večkrat (gripa H1N1, SARS, MERS, Zika…).

Ta sprememba je in bo nedemokratično izvoljenim birokratom WHO omogočila, da WHO uporabljajo kot orodje (tj. priložnost, ki jo ustvarijo sami) za uresničevanje različnih interesov svojih donatorjev.

Druga pomembna sprememba se je zgodila 2020, ko je WHO spremenil tudi opredelitev čredne imunosti. Po prejšnji definiciji se je ta lahko pridobila s prebolelo okužbo ali cepljenjem, kar je v skladu z aksiomi medicinske znanosti, po novi opredelitvi pa le s cepljenjem, kar je v nasprotju z medicinsko stroko. Vemo, da je naravno pridobljena imunost vedno boljša od imunosti pridobljene s cepljenjem.

Leta 2021 je WHO spremenil tudi definicijo cepiv. Nova definicija ne sledi več znanemu načinu delovanja cepiv in opredelitvi pričakovanih učinkov. S to spremembo je WHO omogočil uvedbo različnih terapevtskih izdelkov in postopkov, ki nimajo nič skupnega s prej znanim in sprejetim mehanizmom delovanja cepiv in pričakovanimi cilji njihove uporabe.

Te deregulacijske spremembe in nova konvencija WHO, ki se pospešeno pripravlja, dajejo WHO in njenim zasebnim sponzorjem veliko možnosti za zlorabe. Zlasti se bodo lahko sklicevali na podnebne spremembe kot razlog za razglasitev trajnih izrednih razmer, kar bi omogočilo uvedbo ukrepov za nedoločen čas. To bi pomenilo dolgotrajne, pretirane in škodljive zaščitne ukrepe ter uvedbo obveznega cepljenja tudi takrat, ko izredne razmere tega dejansko ne zahtevajo, ko za take ukrepe ni strokovne podlage. Drugo tveganje je, da bo deregulacija definicije cepiv omogočila uvedbo novih izdelkov in tehnologij pod imenom “cepiva”, ki bodo medicinski izdelki z manjšim varnostnim profilom. Za registracijo cepiv veljajo bistveno nižji varnostni standardi kot za druga zdravila. To proizvajalcu omogoča enostavnejšo, hitrejšo in veliko cenejšo možnost registracije, negativna posledica pa je, da je s tem zdravstvena varnost potrošnikov močno znižana.

1. decembra 2021 je WHO svojim članom predlagal sprejem nove pogodbe, s katero bi pridobil povsem novo vlogo. Predlagani ukrepi WHO bi po tem novem sporazumu bili obvezujoči za vse države članice in bi bili nadrejeni nacionalnim zakonom in ustavam držav članic. Predlogi WHO bi tako postali pravno zavezujoči, države članice pa bi popolnoma izgubile svojo suverenost, kar pomeni, da ne bi imele več možnosti samostojnega odločanja o ukrepih v primeru nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, podnebnih sprememb ali vojne. Države članice bi bile podrejene avtoritarni vladavini ENE SVETOVNE VLADE na področjih odločanja, ki so prej našteti.

To bi Svetovni zdravstveni organizaciji omogočilo nešteto možnosti za zlorabe. Predvsem bi to pomenilo popolno izgubo naše suverenosti. Med drugim bi izgubili najosnovnejše od vseh in sicer temeljne človekove pravicepravico do odločanja o lastnem telesu, izgubili bi tudi vso pravno zaščito kot posamezniki in kot država, saj ima WHO neomejeno mednarodno pravno imuniteto. Svetovne zdravstvene organizacije kot institucije in njenega osebja ne more presojati nobeno sodišče na svetu. Nihče od njih ne odgovarja za svoje odločitve ali dejanja. Le najbogatejši oligarhi lahko zase in za svoje predstavnike zahtevajo takšno imuniteto. Jasno je, da so oni pravi lastniki WHO. Na žalost WHO že dvajset let zastopa in zagotavlja predvsem njihove interese, kar jim je v tem obdobju prineslo precejšnje finančne koristi. Zdravstveni sistem v celem svetu je že desetletja pod nadzorom in v lasti najbogatejših oligarhov, vendar je to dejstvo bilo do sedaj obravnavano bolj diskretno.

S tem sporazumom nam birokrati v Bruslju in Bidnova administracija pripravljajo nov sistem zdravstvenega varstva. Njihova zahteva je, da WHO sprejme predlog za spremembo IHRInternational Health Regulations (Mednarodnih zdravstvenih pravil,) ki bi bili zavezujoči za vse države članice. Predlagane spremembe nas bodo pahnile v distopični svet, ki se nam je do sedaj zdel nepredstavljiv.

Medvladno pogajalsko telo je bilo ustanovljeno na posebnem zasedanju generalne skupščine WHO 1. decembra 2021. Njegovo delo je že v polnem teku. Končni dokument bo predložen v sprejetje na 77. zasedanju generalne skupščine WHO leta 2024.

WHO namerava spremeniti 13 predpisov. Na podlagi teh sprememb WHO lahko zahteva ukrepanje ne le na podlagi realnega stanja, temveč tudi na podlagi informacij iz tajnih virov (npr. donatorjev WHO), na podlagi povsem napačnih simulacij ter tudi že zgolj ob hipotetičnih možnostih. Države članice, ki ukrepov ne bodo odobrile v 48 urah, bo WHO v skladu z novimi pravili uvrstil na seznam “črne liste”. Črna lista se bo uporabljala za uvedbo sankcij proti “nepokornim” državam članicam. To bosta omogočila dva novoustanovljena organa WHO, Compliance Committee (Odbor za skladnost) in Emergency Committee (Odbor za izredne razmere).

Ta nova ureditev bo generalnemu direktorju WHO omogočila neomejeno odločevalsko pravico, ki bo nadomestila suverenost posameznih držav članic, saj ga novi predpisi ne bodo zavezovali, da pri sprejemanju odločitev upošteva stališče strokovne skupine. Po mnenju birokratov te organizacije ima WHO kot specializirana agencija UN-Združenih narodov že v skladu z ustavo WHO pravico do globalnega ukrepanja na področju zdravja.

Človeštvo je imelo že veliko slabih izkušenj z WHO, zlasti prebivalci Afrike in Južne Amerike, vendar tudi Evropa pred njimi ni bila ravno zaščitena. Bili smo že priča velikemu številu zlorab tako, da ni nobenega dvoma v to, da ta konvencija ne bo služila dobrobiti človeštva. WHO že dolgo ni več organizacija, ki ravna v korist skupnosti, kar je bilo njeno vodilo, ko smo se ji pridružili leta 1948. Financiranje megakapitala je v celoti preusmerilo pozornost WHO z javnega dobra na interese velikih donatorjev. Svetovna zdravstvena organizacija je že zdavnaj postala organizacija, ki je pretežno v zasebni lasti, ki zastopa le interese korporativnega megakapitala (kar občutimo tudi že zadnje dve in pol leti).

Podpis tega sporazuma bi omogočil izrazito avtoritarno in absolutistično vodenje sveta od strani peščice oligarhov (donatorjev WHO).

Z novo konvencijo bo začel veljati povsem drugačen sklop operativnih standardov, kar bo popolnoma spremenilo način delovanja WHO. To bi morala biti podlaga za našo zahtevo po izstopu iz SZO.

Dejstvo, da Svetovna zdravstvena organizacija v pripravo sporazuma ni vključila javnosti, dokazuje, da spremembe niso v korist ljudi; namreč WHO s tem novim sporazumom zahteva absolutno moč odločanja zase oziroma za svoje donatorje. S sprejetjem tega sporazuma bo v rokah enega človeka neomejena oblast nad nami, nad vsemi aspekti naših življenj, kar je v okviru demokratičnih standardov popolnoma nesprejemljivo. Takšna neomejena moč lahko pripelje do grozovitih posledic. To se je neštetokrat pokazalo v drugi svetovni vojni. Ta sporazum bo prinesel nepredstavljivo katastrofo na področju temeljnih človekovih pravic in nam bo odvzel našo človeškost. Ta nova pogodba WHO bo svetovno prebivalstvo kmalu pahnila v medicinsko diktaturo in teror nepredstavljivih rasežnosti.

Dokončna vsebina in pravna podlaga sporazuma bosta seveda javnosti znana šele po zaključku pogajanj. Niti Svetovna zdravstvena organizacija niti voditelji držav članic nimajo namena redno in celovito obveščati državljanov o vsebini spreminjajočih se dokumentov, kljub hudim posledicam, ki bi jih te lahko imele za našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. Seveda, zakaj bi morali biti državljani obveščeni o čemer koli? To bomo ugotovili, ko bo že prepozno, ko bomo imeli zvezane roke in ko tega procesa ne bo mogoče več ustaviti. To je tudi namen oblastnikov. Obstaja tudi možnost, da bo mednarodna pogodba v celoti ali po delih postala del zakonodaje Evropske unije in bo zato po mnenju birokratov zavezujoča tudi brez podpisa sporazuma.

Za nas je sedaj najpomembnejše vprašanje, ali bomo dovolili, da nas WHO dokončno in grobo podredi svoji absolutistični diktaturi in oblasti,ki jo oligarhija uporablja kot orodje za doseganje svojih interesov? Edini način za zaščito naše varnosti, suverenosti in osnovnih človekovih pravic je izstop iz WHO. Po mojem mnenju lahko to dosežemo le, če se bomo te zahteve lotili organizirano in sistematično na mednarodni ravni. Tovrsten poskus posamezne države bo žal neuspešen, saj se korporativni megakapital ne bo zlahka odrekel možnosti, da bi nad nami imel popolno in neomejeno oblast.

Glede tega je na nas sedaj velika odgovornost, saj bo od tega, kdaj in kaj bomo storili, odvisna ne le naša prihodnost, temveč tudi prihodnost prihodnjih generacij. Odločalo se bo, ali bomo živeli kot svobodni ljudje ali v popolni diktaturi in terorju. Samo z izstopom iz WHO, lahko pridobimo priložnost, da zgradimo bolj zdrav in harmoničen svet za nas in naše potomce. Brez tega to ne bo mogoče. Ukrepajmo! Zdaj! Če bomo še čakali, bo prepozno… Vsak dan smo priča nepovratnim spremembam okoli nas.

Julian Assange nas je že pred leti opozoril, da če se ne bomo pravočasno zbudili in nekaj storili, bomo zadnja generacija, ki je svobodno hodila po Zemlji….

Zdaj je jasno, na kaj je takrat mislil.

PREBERITE TUDI: 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj