Tehnološki razvoj je vplival na vse sfere našega življenja: sporazumevanje, igranje, povezovanje, družino, zaposlovanje itd.

Še posebej velik korak so pri tem naredili digitalni mediji, ki zadnja leta preplavljajo naš vsakdanjik. Danes si je skorajda nemogoče predstavljati mladostnika, ki velik del dneva ne bi namenil ravno tem sodobnim oblikam zabave. Te majhne naprave pa so lahko uporabne tudi v izobraževalne namene. Prav zaradi njih je standardno poučevanje v šoli postalo dolgočasno in nezanimivo. Kateri so tisti trendi, ki se danes že uporabljajo, v prihodnje pa si izobraževanja brez njih sploh ne bomo znali več predstavljati?

1. Samoizobraževanje

Samoizobraževanje je trenutno zelo moderno. V pomoč je največkrat splet, kjer lahko dobimo vse informacije. Tudi branje na spletu je postalo zanimivo in interaktivno. Uporabno je predvsem to, da lahko z brskanjem na spletu o določeni stvari takoj izvemo več podrobnosti. Seveda pa moramo vedeti, da so na spletu relevantni in nerelevantni podatki, zato moramo sami narediti selekcijo, kateremu podatku bomo dali veljavo.

2. Vsesmerno izobraževanje

Ravno takšen način izobraževanja, ki omogoča pridobivanje informacij v ogromno širino, pa povzroča dodaten pritisk na formalno izobraževanje v institucijah: šolah, fakultetah in podobnih zasebnih ustanovah. Kako naj sami zagotovijo podobno širino znanja, kot jo lahko posamezniki dobijo na spletu? Ali je to sploh mogoče in potrebno? Formalno izobraževanje je v preteklosti temeljilo na določenih avtoritetah in standardih. Znanje je bilo mogoče izmeriti s testi. Danes pa se je izobraževanje iz individualne sfere preselilo predvsem v povezovanje in sodelovanje z drugimi. Določen projekt ali cilj se dosega v družbi z drugimi, kjer velja načelo več glav več ve. Posamezniki skupaj z drugimi iščejo rešitve in se hkrati učijo. Prav tako pa pri takšnem delu ni več pomemben izključno cilj, ampak tudi pot, po kateri do tega pridemo in se iz tega marsikaj uporabnega tudi naučimo.

3. Celostno izobraževanje

Velik del učenja v prihodnosti bo zajemalo razvijanje metod in procesov, s katerimi bi v skupini prišli do določene rešitve ali spoznanja. Pri učenju se vedno bolj poudarja odgovornost do sprejemanja pravih odločitev, ki vključujejo epistemološko in metodološko stališče, hkrati pa določen problem rešujemo v družbi z drugimi individuumi iz različnih področij. Učenje zajema dojemanje problema z različnih zornih kotov, kar pomeni, da do določenih izzivov pristopamo z interdisciplinarnega in večdimenzionalnega vidika, saj želimo naš objekt zajeti s stališča celotnega okolja.

4. Učenje preko omrežja

Kljub temu, da se zdi, da učenje preko omrežij predstavlja povsem \’individualen način\’, lahko rečemo, da sam proces izobraževanja vključuje izrabo nekaterih najboljših praks za učenje. Učenec je sicer sam za računalnikom, vendar pa se lahko preko omrežij vključi v številne aktivnosti: aktivno razmišljane in učenje z drugimi, kaže svoj interes, razvija svoje socialne veščine za sodelovanje in produktivno sodeluje.

5. Nadgrajevanje

Izobraževanje preko omrežja je danes že temeljno in globoko zakoreninjeno v naši kulturi. Navadili smo se, da tako kot lahko najdemo določene informacije, jih sami tudi nadgradimo in dodamo svoje vedenje. Kultura danes odprto in prosto deli svoje kreacije in procese. Jasno je, da lahko vsak svoje izdelke izboljša s prispevki drugih in obratno.

6. Vseživljenjsko učenje

Očitno je, da se danes ne učimo več le za trenutno obdobje, kjer nam bo to znanje prišlo prav, pač pa pridobivamo znanje, ki nam lahko koristi celo življenje. To ni le učenje v Sokratovem smislu, da  se zavemo, kako malo dejansko vemo in želimo čim več lukenj zapolniti z novim znanjem, pač pa  pomeni, da se okolje, v katerem smo, tako hitro spreminja, da smo se primorani nenehno učiti novih stvari, jih nadgrajevati in se izpopolnjevati. Učimo se, da bi se lahko prilagodili novemu okolju, da bi znali rešiti nepredvidljive situacije in nove izzive.

7. Fleksibilno, razširjeno, simulacijsko

Učenje preko omrežja je odprto za širjenje znanja v vse smeri. Možnosti so neomejene, tako za majhne, lokalne potrebe, kot tudi večje in zahtevnejše uporabnike. Nove tehnologije uporabnikom omogočajo, da se kljub fizični oddaljenosti, med sabo povežejo, sodelujejo. Preko spleta lahko opazujejo številne simulacije večjih pocesov, življenjskih krogov in družbenih struktur, ne da bi le-te sami kreirali. In ravno fleksibilnost je tista, ki lahko posameznikom (in institucijam) pomaga poiskati relevantne vire in jim olajša učenje.

Sodobna tehnologija nam je številne procese v življenju olajšala. Izkoristite jo tudi na področju izobraževanj in z novimi osvojenimi znanji in veščinami pridobite pomembno konkurenčno prednost tudi na trgu dela.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj