Zapis, katerega uvodnik berete, je nastal v začetku lanske jeseni, ko so nekateri dobro obveščeni oblastniki in od njih izbrana medicinska stroka že vedeli, da za napovedani drugi val t.i. novega koronavirusa ne bo ključnih le naslednjih 14 dni, ampak precej več. Poskus kolegice Biserke Ilin, dr. med., da bi se v javnosti vzpostavil dialog med posvečeno stroko in stroko, ki je argumentirano pod vprašaj postavljala strategijo spopadanja z epidemijo, je bil naslovljen na ministra za zdravje, Tomaža Gantarja, dr. med., ki pa se na zapisano ni odzval. Izjalovil se je tudi poskus vzpostavitve dialoga preko Zdravniške zbornice, ki bi morala omogočati soočenje strokovnih mnenj, posebej v času izrednih razmer, kar epidemija vsekakor je.

Ves čas epidemije se namreč postavlja ključno neodgovorjeno vprašanje kriterija, na podlagi katerega je bila nova koronavirusna bolezen, z 0,2% umrljivostjo, uvrščena v 1. skupino nalezljivih bolezni, v katero sodijo bolezni, kot sta kuga ali virusna hemoragična mrzlica (Ebola, Lassa, Marburg,…), torej bolezni s smrtnostjo med 45% in 100%. V začetku, ko se še ni vedelo, kako usodna je lahko nova bolezen (Milan Krek, dr. med., je napovedoval celo 90.000 smrti), je bil smiseln odlok o poročanju o novi bolezni po določilih, veljavnih ob pojavitvi bolezni iz 1. skupine, a nič več kot to.

Vlada je marca 2020 neargumentirano s preprostim sklepom, kasneje pa s pravniškim trikom zapisa členov odloka dosegla, da je bil Zakon o nalezljivih boleznih od 3.9.2020 dalje zlorabljen za ukrepe, ki so se epidemiološko večinoma izkazali za nesmiselne, saj je bolezen našla svojo naravno pot. So pa ti odloki grobo posegli v vse segmente družbe in v mesecih, ki so sledili, povzročili enormno škodo na vseh področjih javnega življenja (javno zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo, kultura, šport….), razgradnjo demokracije ter eklatantno kršenje temeljnih človekovih pravic.

Zakaj tekst objavljamo prav zdaj? Verjetno velika večina državljanov ne ve, da so bila nekaj dni nazaj v parlament vložena dopolnila Zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo legalizirala represivne in večinoma nesmiselne oziroma škodljive ukrepe oblastnikov. Oblast si bo z zakonom vzela popolno pravico odločanja o usodnosti te ali bodočih novih bolezni, brez določenih nedvoumnih strokovnih kriterijev, s tem pa seveda praktično neomejeno pravico izvajanja represije nad državljani naše države. V Iniciativi slovenskih zdravnikov pripravljamo natančne pripombe in amandmaje k predlaganim dopolnitvam Zakona o nalezljivih boleznih, v uspeh katerih v zapovedanem enoumju nimamo večjega upanja na uspeh. Prav pa je, da se širša javnost čim prej zave, kaj nam oblast skozi zakonodajo pripravlja in v kakšno družbeno ureditev nas pelje. V izogib nadaljnje zlorabe medicine je nujno, da se politika iz nje umakne in vsem zdravnikom vrne strokovna avtonomija, ter omogoči da sledijo svojemu poklicu brez diktata politike in kapitala.

6. 10. 2020

Spoštovano uredništvo ISIS-a,

prosila bi vas za objavo vsebine v nadaljevanju kot “Odprto pismo vsem članom ZZS”

___________________________________

Spoštovani kolegi in kolegice,

rada bi vas seznanila z pismom, ki sem ga dne 30.9.2020 poslala ministru za zdravje dr. Gantarju in bi vas prosila za premislek o problemu na katerega to pismo opozarja, predvsem zaradi tega, ker se nas vseh problem dotika na dveh ravneh-osebnem in strokovnem. Menim, da nas večina o pomenu tega odloka in o možnosti hudih zlorab v primeru uveljavitve le te (s strani aktuelne ali katere koli druge oblasti) ni bila informirana.

Sporen odlok Vlade objavljen 3.9.2020 v uradnem listu, bo vladi v aktuelni situaciji (ob ponovni razglasitvi epidemije) omogočila odvzem temeljnih pravic vseh nas, naše ožje in širše družine, prijateljev, sodelavcev….. in posega tudi v našo obvezo do moralno etične drže in spoštovanja temeljnega aksioma stroke ” PRIMUM NIL NOCERE”.  Ta odlok vlade nas bo v tem primeru prisilil v kršitev Hipokartove zaprisege in kršitev Ženevske konvencije.

Zaradi tega vas vse pozivam v konstruktivno kritičen dialog o izpostavljenem problemu.

Kolegialen pozdrav  Biserka Ilin dr.med.spec.

___________________________________

Minister za zdravje dr. Tomaž Gantar
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Biserka Ilin
Regentova cesta 29/a
1000 Ljubljana

Predmet: Vprašanje ministru za zdravje dr. Tomažu Gantarju

Spoštovani minister dr. Gantar, spoštovani kolega, v imenu svojih kolegov, ki se zaradi hudih pritiskov in diskreditacij zaenkrat še ne upajo poimensko izpostaviti in v svojem imenu se obračam na Vas z vprašanjem in sicer na podlagi katerih strokovnih argumentov je bolezen Covid19 “uvrščen” v skupino nalezljivih bolezni, ki imajo poseben pravno formalen status, zaradi izjemno visoke smrtnosti, namreč ta uvrstitev omogoča tej ali kateri koli drugi vladi, da nas oropa vseh temeljnih človekovih pravic v primeru ponovne razglasitve epidemije Covida19, za katero vemo da je smrtnost nekaj stokrat manjša od vseh nalezljivih bolezni iz te skupine v katero je uvršena?

Dovolite mi, da se na kratko predstavim. Sem Biserka Ilin, dr.med., spec. psihiatrije, pedopsihiatrije in psihoterapije. Pred specializacijo sem 7 let delala tudi v somatski medicini na terenu, v Lendavi, v splošni praksi in urgenci – dežurstvo. Zaradi tega spremljam tudi strokovno dogajanje na posameznih področjih somatske medicine.

Kot zdravnica (s skoraj 40 letno “kilometrino” v medicini) bi rada opozorila na odlok vlade, ki je zelo sporen. Menim, da gre za hudo zlorabo in klasično podreditev stroke s strani politike.

Vlada je namreč pred kratkim s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list, št. 117/2020) določila, da »prijavljanje nalezljive bolezni COVID-19 poteka na način, ki ga ZNB in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17) določata za kugo ali virusno hemoragično mrzlico po povzročiteljih iz 1. skupine nalezljivih bolezni«.

Covid-19 je torej uvrščen v skupino najbolj nevarnih nalezljivih bolezni, kot so kuga, ter skupino hemoragičnih mrzlic (sem sodijo tudi ebola, rumena mrzlica…), s stopnjo smrtnosti med 45 % do 100 %. Podatke lahko preverite na spletne strani NIJZ. Za to skupino nalezljivih bolezni s posebnim statusom zaradi izjemno visoke smrtnosti je bilo tudi prej dopuščeno poseganje v temeljne pravice ljudi (npr. v osebno svobodo posameznika, da lahko odloča o svojem telesu oziroma posegih vanj). Osebna svoboda se je v tem primeru lahko podredila interesom večine.

Dejstvo pa je, da je stopnja smrtnosti pri Covidu-19 nekaj stokrat manjša od katerekoli bolezni iz te skupine, tako da za uvrstitev v to skupino ni prav nobene strokovne podlage. Ima pa ta odlok vlade lahko hude posledice za vse nas. Na podlagi tega odloka bo namreč vlada ob razglasitvi epidemije Covida-19 imela pravico odrediti tudi obvezno ali celo prisilno cepljenje ali zdravljenje. Covid-19 po strokovnih argumentih (na katerih temelji opredelitev te skupine nalezljivih bolezni s posebnim statusom) nikakor ne sodi v to skupino bolezni, ki bi do takšne stopnje ogrožalo preživetje populacije, da bi tako grob poseg v temeljne pravice bil utemeljen.

Ta sklep vlade je bil objavljen v Uradnem listu (3.9.2020) in veljaven. Menim, da je umik tega sklepa NUJEN, če ne želimo dopustiti popolno kontrolo in represijo nad nami brez zares tehtnih argumentov.

Imam občutek, da poslanci (ki bodo v kratkem glasovali o Zakonu o nalezljivih boleznih – ZNB) tako kot tudi širša javnost niso bili informirani o posledicah tega odloka oz. možnostih zlorabe in resnosti teh. O uvrstitvi neke bolezni v skupino najbolj ogrožajočih nalezljivih bolezni ne sme odločati politika na podlagi lastnih interesov, temveč zaradi resnosti posledic to lahko stori le širši krog strokovnjakov na podlagi argumentov in po zelo tehtnem premisleku, kar se seveda v tem primeru ni zgodilo.

O tem nismo bili informirani niti zdravniki. Minister Gantar nas je z enim kratkim stavkom na poročilih postavil pred gotova dejstva, brez pojasnila (za te, ki ne vedo, zakaj pravzaprav gre pri tem) kakšne hude posledice za nas skriva ta politično podstavljena past.

Ta sklep vlade skupaj z morebitnim izglasovanjem Zakona o nalezljivih boleznih konec meseca na podlagi prav te uvrstitve takoj odpre poti možne zlorabe v smislu popolne kontrole nad našimi življenjem, telesom, zasebnostjo in premoženjem.

Največ škode (tudi nepopravljive) se nam lahko zgodi prav na področju zdravja. Cepiva proti Covidu-19 namreč temeljijo na povsem drugačnih konceptih kot »stari« tip cepiva. Sicer nisem proti cepljenju, nasprotujem pa cepivom, ki so registrirana po hitrem postopku, brez nujnega kliničnega testiranja in preverjanja tudi dolgoročnih stranskih učinkov, ki trajajo vsaj 5-6 let. Nobeno od cepiv za Covid-19 ne bo prestalo tovrstnih varnostnih preverb, ker bodo po odobritvi WHO registrirana po skrajšanem postopku.

S tem sklepom je vlada zagotovila sebi prosto pot do možnosti uvedbe obveznega ali celo prisilnega cepljenja tudi v primeru epidemije Covida-19. S tem bi dala legitimnost farmacevtski industriji za največji biološki eksperiment na ljudeh pri nas z nepredvidljivimi posledicami, kar je z Ženevsko konvencijo prepovedano. Ni narobe to, da bi cepiva bila dostopna vsem, ki se želijo prostovoljno cepiti, ob opozorilu o morebitnih tveganjih, vendar NIKAKOR ne sme to biti obvezno.

Alarmantno je tudi dejstvo, da proizvajalci cepiv sami ne nosijo nobene niti kazenske niti odškodninske odgovornosti za trajno škodo za zdravje ljudi ali smrt, ki jo bodo morebiti njihova cepiva povzročila. Zaradi tega menim, da je umik tega vladnega sklepa NUJEN.

Ni zanemarljivo niti dejstvo, da vlada »gibanje« oz. stanje epidemije določa na podlagi precej nezanesljivih PCR testov, ki dejansko sploh niso namenjeni za tovrstno uporabo in zanjo niso niti klinično testirani. To omogoča poljubno interpretacijo nujnosti represivnih ukrepov.

Ne zanikam obstoj bolezni, niti potencialne nevarnosti, ki jih z zapleti povzroči (predvsem pri ranljivih skupinah), vendar se strinjam s tem, kar je že marca povedal dr. Eržen (takratni direktor NIJZ), da so nekateri vladni ukrepi nepotrebni, pretirani in ne služijo namenu varovanja zdravja. Kot vemo, je zaradi te izjave bil v roku 48 ur odstavljen le za to, ker je korektno zagovarjal stroko (epidemiologijo). Po mojih informacijah, sta iz podobnih razlogov, iz vladne svetovalne skupine istopile še dve izkušene epidemiologinje.

To, kar se v zvezi s tem dogaja, me zelo skrbi.

Veliko kolegov se strinja z zgoraj napisanim, vendar o tem ne upajo spregovoriti zaradi pritiskov in diskreditacij.

Vnaprej se v imenu kolegov in v svojem imenu zahvaljujem za Vaš odgovor.

S spoštovanjem,

Biserka Ilin
dr. med., spec. psihiatrije, pedopsihiatrije in psihoterapije

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj