V Elanu kot vrhunskemu proizvajalcu smuči, športne opreme, kompozitnih delov ter jadrnic, smo že vseh 77 let usmerjeni k trajnostnemu razvoju. V ospredje postavljamo lokalno. Smo edino globalno proizvodno podjetje smuči, ki izdeluje naše izdelke ročno na eni lokaciji, na sončni strani Alp.  Naša proizvodnja je od začetka letošnjega leta gnana na 100% obnovljivo električno energijo. Poudarek dajemo na trajnosti oskrbne verige, saj kar 99 % vhodnih surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope in jih izbiramo skladno z najvišjimi standardi.

Tudi inovacije imajo trajnostno prihodnost. Razvili smo in kot prvi uporabili tehnologijo digitalnega tiska, ki prispeva k znižanju hlapnih organskih snovi (HOS). Elan tesno sodeluje z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Z eno izmed pobud si želimo del lesa za prihajajoče potrebe pridobivati iz neposredne okolice podjetja. Ambiciozno pa sledimo tudi z družbeno-odgovornimi načrti za naslednjih 8 let, vse do 2030.

Elan je del tega planeta od leta 1945. Smo vrhunski proizvajalec smuči in športne opreme ter globalna znamka, ki je smučanje, kot ga poznate, v svoji preteklosti večkrat spremenila.

S svojimi izdelki pišemo nepozabne trenutke za vse smučarje, ki prosti čas preživijo v hribih s prijatelji in družino. Smo del športa in kulture, a kot gospodarsko podjetje tudi industrijski akter, zato se zavedamo, da je skrb za naravo naša odgovornost.

Naš planet se segreva prehitro in znanstvena stroka je složna, da lahko segrevanje omejimo le s takojšnjim, premišljenim naborom trajnostnih ukrepov. V Elanu želimo s svojim poslovanjem in delovanjem tudi v prihodnje še bolj prispevati k trajnejši prihodnosti ter še naprej svoje aktivnosti primerno prilagoditi na vseh pomembnih področjih.

Ko zremo predse, ne želimo snovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, in ob tem zaščititi svet, ki ga občudujemo.

Pot našega podjetja predstavlja sosledje inovacij in izzivanja statusa quo, saj stremimo k cilju, da smo vedno korak pred drugimi. Včasih je rešitve ponudil preboj v tehnologiji, drugič revolucionarna zamisel o karving ali zložljivih smučeh. Za vsakega od izzivov pa smo znali oblikovati rešitev, in ko zremo predse, ne želimo snovati le smuči prihodnosti, temveč tudi prihodnost smučanja, in ob tem zaščititi svet, ki ga občudujemo.

Svoje poslovanje bomo v obdobju do leta 2030 osredinili na:

  • dvig energijske učinkovitosti in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v lastnih procesih,
  • znižanje hlapnih organskih spojin oziroma HOS (angl.: VOC volatile organic compound),
  • optimizacijo trajnosti nabavne verige,
  • dvig deleža reciklatov v izdelkih in povečanje izkoristka uporabljenih materialov pri izdelavi izdelkov,
  • povečanje deleža recikliranih odpadkov,
  • zagotavljanje varnejšega, zdravega, prijetnega okolja, prijaznega do delavca.

Lokalno znanje, regionalne surovine, globalen vzor

Vzdržno poslovanje je že desetletja del identitete družbe Elan in je zraslo iz vizionarske ideje ustanovitelja Rudija Finžgarja vse do obsega mednarodnega poslovanja. Vzdolž razvoja družbe je Elan v celoti ostal na svoji prvotni lokaciji, na kateri vertikalno potekajo vse proizvodne faze. Smo edino globalno proizvodno podjetje smuči, ki lahko trdi, da so naši izdelki ročno izdelani na eni lokaciji.

Inovacija dobi svojo obliko tam, kjer se spoprimemo s pravim izzivom – za Elan je to v gorah. Alpe se tukaj prvič poženejo nad 2.000 metrov in naše dvorišče je tudi naš testni poligon. Smo podjetje, ponosno na svojo lokalno skupnost, s katero tudi aktivno sodelujemo.

Energija in toplogredni izpusti

Naša proizvodnja je od začetka letošnjega leta gnana na električno energijo, 100 % pridobljeno iz trajnostnih obnovljivih virov (OVE). S prehodom na čisto energijo smo letno vrednost izpustov toplogrednih plinov v lastni produkciji znižali za 498 t CO2-eq, za kar bi bilo potrebnih 15.000 dreves, da bi jih lahko absorbirala. Približno 15 % energetskih potreb smo že začeli od letos pridobivati z lastno sončno elektrarno, ta odstotek pa se bo v prihodnjih letih povečeval.

Trajnost oskrbne verige

99 % vhodnih surovin, iz katerih nastajajo smuči Elan, prihaja iz Evrope in jih izbiramo skladno z visokimi standardi. Kar 68 % vseh materialov je izdelanih v radiju 400 kilometrov od sedeža družbe, 18 % pa neposredno iz Slovenije. Ves les, pridobljen za izdelavo smuči, je preverjenega porekla, sledljiv in trajnostnega izvora.

Inoviranje za trajnostno prihodnost

Elan želi z inovativno uporabo tehnik in tehnologij ustvariti globalni trajnostni prispevek k smučarski industriji. V letu 2017 smo razvili in kot prvi uporabili tehnologijo neposrednega digitalnega tiska na smuči, ki prispeva k znižanju HOS (hlapne organske snovi).

Pod črto so naše bilance zelene

Trajnost in vzdržnost poslovanja pri Elanu izvajamo skladno z metodološkim okvirjem, imenovanim Triple bottom line oziroma trojne poslovne bilance. Poslovni izkaz je le eden od treh P-jev Elanove uspešnosti. Naše delovanje je predvsem in primarno usmerjeno k družbeni blaginji ljudi (People) in k vzdržnemu odtisu na planet (Planet).

Ljudje

Elan uživa ugled družbeno odgovornega podjetja.  Elan je okolje, prijazno do družine, in stavi na lokalno znanje in medgeneracijski prenos znanj. Vrsta naših zaposlenih ustvarja zgodbo znamke že drugo ali tretjo generacijo, kar nam zagotavlja skrbno upravljanje svojega izročila in razvoj družbene identitete.

Smo aktivni partner in deležnik širšega družbenega dialoga in pridruženi partner mnogih družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Skrbimo za razvoj smučarske kulture in vzdrževanje uspešne smučarske tradicije v Sloveniji.

Posebno mesto si zasluži tudi omemba Alpskega smučarskega muzeja Elan, ki je prvi tovrstni muzej med proizvajalci smuči in predstavlja temeljni del našega proizvodnega obrata v Begunjah. Spoštujemo svojo zgodovino in tradicijo, zgodbe pa ponosno prenašamo novim generacijam.

Planet

Za vzdržno poslovanje si prizadevamo z zagotavljanjem trajnostnih vhodnih virov, energentov iz obnovljivih virov in optimizacijo proizvodnih in poslovnih procesov vzdolž celotne vrednostne verige. Ob zavezanosti trajnostnemu poslovanju podpiramo slovenske naravovarstvene projekte. Verjamemo, da je transparentna, na dejstva oprta komunikacija del naše okoljske odgovornosti.

Elan tesno sodeluje z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Z eno izmed pobud si želimo del lesa za prihajajoče potrebe pridobivati iz neposredne okolice podjetja.

Profit

Trditev 100 % ročno izdelano v slovenskih Alpah je privilegij, a hkrati opravljanje industrijske dejavnosti v neposredni bližini gorskih habitatov, in prihaja z odgovornostjo. Elan odličnost poslovanja zagotavlja ob sočasnem spoštovanju ljudi, skupnosti in okolja. Podjetje je 100 % gnano na obnovljive vire električne energije, trajnost poslovnih procesov pa se z vse več rešitvami povezuje v strateško usmeritev poslovanja. Družba Elan si tako v zimski diviziji kot širšem poslovanju prizadeva za konstantno izboljševanje svojega okoljskega odtisa.

»Ko postaviš trajnost v kontekst poslovne bilance in za temelj poslovnega etosa, postane dodatna priložnost za strateško usmeritev podjetja in uporabo njegovega inovativnega potenciala. Ekipa, ki trenutno sestavlja zimsko divizijo Elana, je v roke prejela podjetje s 77 letno zgodovino, in ko gledamo na naslednjih 77 let, ne moremo mimo dejstva, da je pot do tja tesno prepletena z našim odnosom do okolja.

Elan je del tega okolja, naši zaposleni so del te skupnosti, od samega začetka smo v tej alpski vasici in to, da znamo rasti v ravnovesju z naravo in vračati, kolikor vzamemo, je del Elanovega DNK-ja. Ko se tvoje delo tako močno prepleta z naravo, so meje med osebno zavzetostjo za prihodnost okolja in poslovno predanostjo za trajnostno rast zabrisane. A prav iz tega razloga smo trajnostni po naravi.« – Leon Korošec, direktor zimske divizije družbe Elan.

O Elanu

Elan je dolgoletni proizvajalec smuči iz slovenskih Alp s skoraj 80 let izkušenj v oblikovanju in izdelavi najboljših smuči na svetu za prijatelje in družine, ki uživajo v smučanju in si želijo zabave in dobrih časov v gorah. Nagrade na testih in priznanja za oblikovanje leto za letom pričajo, da inovativni produkti odražajo tradicijo blagovne znamke in zavezo ne le izdelovanju smuči, temveč izdelovanju BOLJŠIH smuči, ki smučarjem prinašajo nepozabne trenutke v gorah. Obiščite nas na naslovu: www.elanskis.com.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj