Raziskovalci na Univerzi v Helsinkih so razvili nov celovit vprašalnik za raziskovanje osebnosti in vedenja mačk. Nabor podatkov več kot 4.300 mačk, ki predstavljajo 26 pasemskih skupin, je razkril sedem osebnostnih in vedenjskih lastnosti, pri čemer so bile med pasmami opažene pomembne razlike.

Mačke so naše najpogostejše hišne živali, njihovo vedenje pa se zaradi številnih vedenjskih razlik in težav vedno bolj raziskuje. Poleg vedenjskih lastnosti je zanimiva tudi tema osebnost, saj je lahko povezana z vedenjskimi težavami.

“V primerjavi s psi je o vedenju in osebnosti mačk znanega manj, zato obstaja povpraševanje po ugotavljanju s tem povezanih težav in dejavnikov tveganja. Potrebujemo več razumevanja in orodij za izločanje problematičnega vedenja in izboljšanje dobrega počutja mačk. Najpogostejši vedenjski izzivi, povezani z mačkami, so povezani z agresijo in neustreznim izločanjem,” pravi doktorska raziskovalka Salla Mikkola z Univerze v Helsinkih in raziskovalnega centra Folkhälsan.

Sedem značilnosti mačje osebnosti in vedenja

V vprašalniku, ki ga je oblikovala raziskovalna skupina profesorja Hannesa Lohija, sta bila osebnost in vedenje raziskana s skupno 138 trditvami. Vprašalnik je vključeval obsežna poglavja o ozadju in informacijah, povezanih z zdravjem. Z uporabo faktorske analize za obdelavo podatkov je bilo med drugim ugotovljenih sedem osebnostnih in vedenjskih lastnosti.

  • aktivnost/igrivost
  • boječnost
  • agresivnost do ljudi
  • družabnost do ljudi
  • družabnost do mačk
  • težave s straniščem (izločanje na neprimernih mestih, natančnost glede čistoče stranišča ipd.)
  • pretirano negovanje

“Čeprav se število lastnosti, ugotovljenih v predhodnih raziskavah, razlikuje, so med lastnostmi, ugotovljenimi v naši študiji, aktivnost/igrivost, bojazljivost in agresivnost tiste, ki se najpogosteje pojavljajo tudi v predhodnih študijah. Težave s straniščem in pretirano negovanje nista osebnostni lastnosti kot taki, lahko pa kažeta nekaj o občutljivosti mačke na stres,” dodaja Mikkola.

Razlike lastnosti med pasmami

Poleg posameznih mačk lahko očitne osebnostne razlike najdemo tudi med samimi pasmami. Z drugimi besedami: nekatere osebnostne in vedenjske lastnosti so pogostejše pri določenih pasmah mačk.

“Najbolj bojazljiva pasma je ruska modra, medtem ko je bila abesinska pasma najmanj bojazljiva. Najbolj aktivna pasma je bila bengalska, medtem ko sta bili perzijska in eksotična pasma najbolj pasivni. Pasmi, ki sta izkazovali najbolj pretirano negovanje, sta bili siamska in balinska, medtem ko je bila pasma Turkish Van precej bolj agresivna do ljudi in manj do drugih mačk. Enak pojav smo opazili že v predhodni študiji,” pravi profesor Hannes Lohi z Univerze v Helsinkih in raziskovalnega centra Folkhälsan.

“Želeli smo pridobiti grobo predstavo o tem, ali med pasmami obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih. V nadaljnjih študijah bomo uporabili kompleksnejše modele za preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti in problematično vedenje. V teh modelih bomo poleg pasme upoštevali tudi starost, spol, zdravje in številne okoljske dejavnike,” pravi Mikkola.

Ocenjevanje zanesljivosti in veljavnosti

Mačje vedenje in osebnost lahko preučujemo z vprašalniki, namenjenimi lastnikom mačk. S takšnimi vprašalniki lahko dolgoročno in v vsakdanjih okoliščinah merimo vedenje mačk, kar je pri vedenjskih testih v tujem okolju nemogoče; poleg tega ni nujno, da se mačke v testnih okoljih obnašajo na način, ki je značilen zanje. Zaradi subjektivne narave vprašalnikov je treba pred nadaljnjo uporabo podatkov oceniti njihovo zanesljivost.

“Mednarodno gledano je ta študija najobsežnejša in najpomembnejša raziskava doslej in ponuja odlične možnosti za nadaljnje raziskave. Predhodni vprašalniki o vedenju mačk niso bili zastavljeni na tako vsestranski način, prav tako niso bili tako obsežni kot ta. Ugotavljanje zanesljivosti je ključnega pomena za smiselnost nadaljnjih analiz in omogoča zanesljivo opredelitev različnih dejavnikov tveganja,” pravi Lohi.

Raziskovalci so se obrnili na lastnike mačk, ki so izpolnili vprašalnik pred enim do tremi meseci, in jih prosili, naj ponovno izpolnijo vprašalnik ali prosijo drugo odraslo osebo, ki živi v istem gospodinjstvu, naj izpolni vprašalnik o isti mački. Cilj je bil oceniti zanesljivost vprašalnika tako časovno kot tudi med posameznimi anketiranci. Na podlagi dveh dodatnih zbirk podatkov, zbranih s to metodo, je bilo mogoče oceniti zanesljivost vprašalnika časovno in med anketiranci.

“S primerjavo odgovorov smo ugotovili, da so bili odgovori, podani za isto mačko, zelo podobni, medtem ko so se osebnost in vedenjske lastnosti mačke ponavljale.”

Raziskava, ki jo je izvedla Lohijeva skupina, bo omogočila identifikacijo genetskih, okoljskih in osebnostnih dejavnikov, povezanih s problematičnim mačjim vedenjem.

PREBERITE TUDI: Imate raje mačke ali pse? To veliko pove o vaši osebnosti

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj