Vloga družine za posameznika

Posameznikovo prvo in najpomembnejše okolje je družina, zato družinski vpliv in vzgoja poleg drugih dejavnikov pomembno delujeta na njegov osebnostni razvoj.